Słowo wstępne o procesie kwalifikacji paliw

Od połowy lat 90 – tych  obserwuje się dynamiczny rozwój czystych technologii spalania węgla w zakresie kotłów małej mocy 5 – 2000 kW . Nowe wymogi rynku w tym sektorze to nie tylko ekologia to również finalny klient oczekujący komfortu cieplnego. Wyznacznikiem tego komfortu były pierwotnie kotły gazowe. Nowoczesne automatyczne kotły węglowe stanowią coraz bardziej konkurencyjną ofertę dla kotłów gazowych. Kotły węglowe dla gospodarstw domowych ( 15 - 25 kW ) mogą pracować bez obsługowo przez okres 3 - 5 dni - zależnie od warunków pogodowych w pełnej automatyce co gwarantuje stały komfort cieplny. Wysoka sprawność spalania 80 – 85 % wraz z relatywnie niskimi cenami paliw węglowych  powodują, że koszt ogrzewania węglowego stanowi ok. 50 - 60 % kosztów ogrzewania gazowego. Polskie społeczeństwo charakteryzuje się wciąż niskimi dochodami co stanowi jedno z najistotniejszych kryteriów wyboru systemu grzewczego. Wciąż rosnące ceny gazu oraz brak poczucia bezpieczeństwa energetycznego   w związku z koniecznym importem tego paliwa dodatkowo skłaniają Polaków do inwestowania w ogrzewanie węglowe. Nowe automatyczne kotły węglowe oraz rosnące oczekiwania klienta to wyzwanie dla paliw węglowych. W odpowiedzi na nie KW S.A. uruchomiła program kwalifikacji paliw, który ma na celu dostosowanie paliw do nowych technologii spalania, tak by węglowe systemy grzewcze mogły być źródłem czystej energii i jednocześnie zapewniały komfort cieplny. Kompania Węglowa realizuje program kwalifikacji paliw z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW), który posiada akredytację PCA w zakresie oceny energetyczno-emisyjnej paliw stałych i kotłów. Podczas przeprowadzanych badań wyróżniamy tzw. paliwa kwalifikowane.

Co to jest ? Paliwa kwalifikowane to węgle o ściśle określonych parametrach fizykochemicznych, które w sposób właściwy spalają się w nowoczesnych kotłach, pozwalając osiągnąć maksymalną sprawność oraz w zakresie emisji szkodliwych substancji spełniają obowiązujące standardy. Ustalono dla tych paliw graniczne parametry jakościowe tj. wartość opałowa Qir >24 MJ/kg oraz zawartość popiołu Ar<12%. Parametry te pozwalają użytkownikowi  kupować potrzebną energię w jak najmniejszej ilości paliwa i równocześnie gwarantują minimum popiołu. Spełnienie przez paliwo węglowe kryteriów kwalifikacyjnych potwierdzane jest świadectwem przez akredytowane laboratorium badawcze. Kompania dotychczas uzyskała świadectwa badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego dla następujących paliw węglowych Ekogroszek piekarski, Ekogroszek bytomski oraz Retopal.  Ekogroszki od 1.05 2007 roku otrzymały nową nazwę PIEKLORZ - ekogroszek i będą pod tą marką sprzedawane. Zarówno Pieklorze – ekogroszki jak i węgiel Retopal są wstępnie polecane jako paliwa dla kotłów z automatycznym palnikiem retortowym dla węgli 5-25mm.

Ciągła współpraca z ICHPW oraz producentami kotłów skutkują nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi kotłów umożliwiającymi spalanie szerszej gamy węgli w zakresie zarówno uziarnienia jak i podwyższonej liczby Rogi. Dla tych nowatorskich kotłów Kompania kwalifikowała  paliwo groszek z KWK „Jankowice” o nazwie BORUTA Gk.

Ze względu na dużą różnorodność rozwiązań technicznych oferowanych na rynku kotłów, ostateczna informacja które paliwo powinno być spalane w danym typie kotła musi pochodzić od producenta danego kotła. Dlatego przed zakupem konkretnego paliwa użytkownik kotła powinien sprawdzić w dokumentacji technicznej kotła jakie paliwa (o jakich parametrach lub nazwach) poleca producent kotła a w przypadku nie wyczerpującej informacji w tym zakresie należy konsultować decyzję zakupu z producentem kotła.

Kwalifikowane paliwa dostępne są w ofercie sprzedaży zarówno w punktach drobnicowych produkujących kopalń jak i w sieci autoryzowanych sprzedawców. Uporządkowana przebadana w laboratorium oferta paliw wyróżniona markami własnymi Pieklorz, Boruta, Retopal wraz z nadzorowanym systemem dystrybucji jest wizytówką Kompanii w ubieganiu się o rynek drobnych odbiorców w programach obniżania niskiej emisji jak i  nowobudowanych obiektach. Komfort cieplny coraz bardziej zbliżony do ogrzewania gazowego w cenie dwukrotnie niższej wraz ze świadomością wspierania  rozwoju miejsc pracy dla Polaków bo węgiel jest polski i kotły polskie, to oferta dla każdego szukającego źródła ciepła  Polaka a dla nas wszystkich rzecz bezcenna - czyste powietrze.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą paliw kwalifikowanych Kompanii Węglowej życząc "komfortu cieplnego z węglem" w mroźne zimowe wieczory.