sprzedaż węgla
sprzedaż w kopalniach sprzedaż u autoryzowanych sprzedawców sprzedaż u pośredników miałowych
  Klienci indywidualni mogą zakupić węgle Kompanii Węglowej S.A. bezpośrednio za gotówkę na drobnicach kopalń   Status Autoryzowanego Sprzedawcy posiadają firmy spełniające określone warunki, które cechuje fachowość, rzetelność i dbałość o dobro Klienta   Status Pośrednika Miałowego posiadają podmioty gospodarcze, zajmujące się dystrybucją sortymentów miałowych, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców indywidualnych i finalnych odbiorców biznesowych  
 
 
 
 
 
     
Przedstawiciele Handlowi posiadają składy węglowe zlokalizowane na terenie całej Polski, co daje możliwość dotarcia do dużej liczby rozproszonych geograficznie nabywców.