gdzie kupić węgiel

 Klienci indywidualni mogą zakupić węgle Kompanii Węglowej S.A. bezpośrednio za gotówkę na drobnicach kopalń, lub poprzez ogólnopolską sieć dystrybucji, opartą o następujących Przedstawicieli Handlowych:

Autoryzowani Sprzedawcy
- status ten posiadają firmy spełniające określone warunki, które cechuje fachowość,
rzetelność i dbałość o dobro Klienta
Pośrednicy Miałowi
- status ten posiadają podmioty gospodarcze, zajmujące się dystrybucją sortymentów miałowych, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców indywidualnych i finalnych odbiorców biznesowych

Przedstawiciele Handlowi posiadają składy węglowe zlokalizowane na terenie całej Polski, co daje możliwość dotarcia do dużej liczby rozproszonych geograficznie nabywców.