Aktualności

Krzysztof Sędzikowski prezesem Kompanii Węglowej
12.12.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. po przeprowadzeniu 12 grudnia 2014 r. postępowania konkursowego powołała Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z dniem 13 grudnia 2014 roku.

czytaj więcej
 


Deputat w pełnym wymiarze
12.12.2014

Zarząd Kompani Węglowej S.A. podjął w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałę w sprawie przywrócenia wymiaru bezpłatnego węgla oraz przesunięcia terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób za rok 2014.

czytaj więcej
 


Obniżka cen węgla opałowego
12.12.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej informuje, że ze względu na panujące warunki pogodowe oraz sytuację rynkową Kompania Węglowa od 12 grudnia 2014 obniża ceny węgla opałowego. Obniżka obejmuje sortymenty grube tzw. Kostki, Orzechy, Orzechy I i Orzechy II oraz sortymenty średnie tzn. Groszki, Groszki I i Groszki 5-25.

czytaj więcej
 


Krzysztof Sędzikowski pełniącym obowiązki prezesa KW SA
05.12.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej na posiedzeniu, które odbyło się 5 grudnia 2014 roku  w Katowicach  delegowała członka Rady, Krzysztofa Sędzikowskiego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Kompanii  Węglowej.

czytaj więcej
 


Premier Ewa Kopacz na Barbórce w kopalni Ziemowit (WIDEO)
05.12.2014

Akademia Kompanii Węglowej z okazji Barbórki – górniczego święta, odbyła się 4 grudnia w cechowni kopalni „Ziemowit”. W uroczystości uczestniczyła Ewa Kopacz, premier rządu RP, która w swoim wystąpieniu wyraźnie zadeklarowała, że jej celem jest uzdrowienie sytuacji w górnictwie.

czytaj więcej
 


Wystąpienie „Barbórkowe” Piotra Rykali, wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej
05.12.2014

Zamieszczamy treść wystąpienia Piotra Rykali, wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej wygłoszonego 4 grudnia 2014 r. w KWK „Ziemowit”

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa"
01.12.2014

Ten numer Waszego miesięczni­ka trafi do kopalń tuż przed Barbór­ką. W tym roku górnicze święto w naszej fir­mie będzie z pewnością inne niż dotychczas. Sądzę, iż każdy z nas zadaje sobie wiele py­tań na temat przyszłości Kompanii Węglowej i branży górniczej w Polsce. Mamy za sobą niezwykle trudny rok, okres dramatycznych zmagań o byt, czas zmian na najwyższych stanowiskach w firmie. Zastanawiamy się nad tym, co przyniosą kolejne miesiące, w jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy naszego położenia. Obserwujemy z niepo­kojem sytuację na rynku węgla i próbujemy odgadnąć, kiedy w końcu ceny pójdą w górę. Czekamy na decyzje i rozstrzygnięcia w oba­wie o przyszłość naszych miejsc pracy.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :

Brak strony.

Strona www.kwsa.pl/przetargi/ nie istnieje.