Aktualności

Śmiertelny wypadek w KWK Ziemowit
25.05.2015

22 maja br. w KWK „Ziemowit” doszło do śmiertelnego wypadku, któremu uległ 27 letni górnik, zatrudniony w kopalni od 2012 roku. Poszkodowany pracował w trzyosobowej brygadzie, która wykonywała prace przygotowawcze w miejscu prowadzenia rabunku obudowy chodnikowej w wyrobisku 268a. W czasie wykonywania tych czynności w wyniku opadu skał stropowych doszło do przewrócenia się stojaka drewnianego zabudowanego pod odrzwiami obudowy. Przewracający się stojak uderzył poszkodowanego w głowę w wyniku czego doznał on rozległego urazu czaszki wraz z urazem mózgu w konsekwencji czego o godzinie 12:30 lekarz stwierdził zgon.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa poprawia efektywność
12.05.2015

Kompania Węglowa zakończyła sprzedaż nierentownych aktywów, a także rozpoczęła wdrażanie działań poprawiających efektywność swoich kopalń – poinformował 12 maja na konferencji prasowej w Katowicach prezes spółki, Krzysztof Sędzikowski. Po I kwartale widoczne są już pierwsze efekty zmian: spółka odnotowała dodatni wynik EBITDA i prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy obejmą udziały w nowej Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Pracujemy bezpiecznie
14.05.2015

Wyniki prowadzonego w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej audytu stanowiskowego były jednym z tematów spotkania kierownictwa KWSA z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy, które odbyło się 14 maja br.

czytaj więcej
 


Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży kopalń Bobrek i Piekary
08.05.2015

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu Kraj, spółki zależnej Węglokoks S.A., podpisały w piątek 8 maja br. ostateczną umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) oraz kopalnia Piekary.

czytaj więcej
 


Brzeszcze przechodzą do SRK
04.05.2015

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały w poniedziałek 4 maja br. umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Brzeszcze.

czytaj więcej
 


Ruszył proces przekazywania kopalń do SRK
30.04.2015

   W czwartek 30 kwietnia br., zarządy Kompanii Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały notarialną umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Makoszowy (powstała w wyniku podziału KWK Sośnica-Makoszowy). Umowa została zawarta na podstawie znowelizowanej 22 stycznia br. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Podpisanie umowy jest także kolejnym etapem realizacji rządowego programu naprawy górnictwa, w tym porozumień zawartych 17 stycznia br. pomiędzy stroną rządową, a organizacjami związkowymi.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa"
30.04.2015

Ukazał się kolejny numer miesięcznika „Kompania Węglowa”. Być może jest to jedno z ostatnich wydań w tej formie. Część naszych Czytelników, pracujących w kopalniach, które nie wejdą w skład nowej firmy pewnie nie będzie już miała okazji sięgnąć po miesięcznik. Pozostali – mam nadzieję – będą z nami także po przekształceniach. Zanim jednak do tego dojdzie przedstawiamy na łamach tematy, którymi żyją górnicze załogi.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :

Brak strony.

Strona www1.kwsa.pl:86/przetargi/ nie istnieje.