Aktualności

Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej
21.11.2014

Mirosław Taras odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu KW S.A.

czytaj więcej
 


Nowy regulamin aukcji elektronicznych
21.11.2014

Informujemy, że od 21 listopada 2014 roku na stronie internetowej KWSA pojawił się nowy regulamin aukcji elektronicznych na sprzedaż węgla. Z nowym regulaminem można zapoznać się w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż węgla/Regulamin aukcji nowy!

czytaj więcej
 


Oświadczenie Zarządu KW SA dotyczące deputatów węglowych emerytów i rencistów
12.11.2014

Wyrażamy najwyższe uznanie i szacunek dla organizatorów i uczestników manifestacji emerytów i rencistów w dniu 12 listopada 2014 r. za ich odpowiedzialność i kulturę przeprowadzonego protestu.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa"
04.11.2014

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer miesięcznika „Kompania Węglowa”. Tym razem wiodącym materiałem jest wywiad z Henrykiem Paszczą, dyrektorem ARP w Katowicach, pod znamiennym tytułem „Jak wrócić do górniczego raju?”. Warunki, by udał się taki powrót – jeżeli nawet nie do „raju”, ale przynajmniej do małej stabilizacji – są dość trudne do spełnienia, ale nie niemożliwe…

czytaj więcej
 


„Gazeta Krakowska” napisała nieprawdę
20.10.2014

 W związku z artykułem pt. „W kopalni „Piast” głazy spadły na rusztowania”, który ukazał się 15 października 2014 r. w „Gazecie Krakowskiej” informujemy, że dyrekcja kopalni „Piast” skierowała do redakcji sprostowanie o następującej treści: „Informacja zawarta w artykule nie jest prawdziwa, a opisane wydarzenie nie miało w kopalni „Piast” miejsca” – czytamy w przesłanym piśmie.

czytaj więcej
 


Zaproszenie do nabycia udziałów KW S.A. w Spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o.
15.10.2014

Zarząd Kompanii Węglowej zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia 710 469 udziałów Kompanii Węglowej w Spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

czytaj więcej
 


Apel Fundacji Rodzin Górniczych
09.10.2014

Każdy kto chce pomóc górnikom poszkodowanym w wypadku, który wydarzył się 6 października 2014 roku w kopalni Mysłowice-Wesoła może wpłacić darowiznę na specjalne konto Fundacji Rodzin Górniczych.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :

Brak strony.

Strona www.kwsa.pl/przetargi/ nie istnieje.