Aktualności

Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w Gdańsku punkt sprzedaży węgla opałowego
16.03.2015

Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w Gdańsku punkt sprzedaży węgla opałowego o sprawdzonej, wysokiej jakości, w cenach jak na naszych kopalniach. Zapraszamy do zakupów klientów indywidualnych i hurtowych.

czytaj więcej
 


Wspólna akcja informacyjna ZUS, Kompanii Węglowej S.A oraz Trybuny Górniczej pod tytułem: Emerytury Górnicze
12.03.2015

Kompania Węglowa S.A, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Trybuna Górnicza  rozpoczynają akcję informacyjną pod hasłem: Emerytury górnicze.

czytaj więcej
 


„Nowa Kompania Węglowa” rentowna w 2017 r.
02.03.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej pozytywnie zaopiniowała biznesplan będący podstawą funkcjonowania 11 kopalń w ramach tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Nowa spółka osiągnie w 2017 r. zysk EBITDA na poziomie ponad 2 mld zł przy sprzedaży ponad 28 mln ton węgla rocznie. Zmiana modelu działania i optymalizacja kosztów pozwoli także spłacać zobowiązania obecnej KW, która w samym 2014 r. wygenerowała 2,4 mld PLN straty gotówkowej.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa sprzedaje węgiel po cenach rynkowych
27.02.2015

Wszystkie transakcje, które zawarliśmy z naszymi kontrahentami są rynkowe. Kompania Węglowa konsekwentnie realizuje w ten sposób program naprawczy. Jednym z jego elementów jest aktywna polityka handlowa oraz sprzedaż części zapasów znajdujących się na zwałach. Ich dalsze utrzymywanie na obecnym poziomie, w przypadku braku płynności, byłoby niedopuszczalne i postawiłoby Kompanię Węglową przed groźbą upadłości. Zawierając rynkowe transakcje na sprzedaż węgla zarząd KW kierował się odpowiedzialnością za firmę oraz troską o kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
24.02.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczany broszurę nr 7, w której zawarte są ostatnio zadawane przez załogę pytania oraz odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
16.02.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy broszurę nr 6 – która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przesyłane na adres: pytania@kwsa.pl.

czytaj więcej
 


Nowi wiceprezesi Kompanii Węglowej
09.02.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A na posiedzeniu, które odbyło się 9 lutego 2015 roku w Katowicach rozstrzygnęła konkursy na stanowiska dwóch wiceprezesów KW SA. Na stanowisko wiceprezesa do spraw pracy z dniem 9 lutego 2015 roku powołany został pan Przemysław Walczak. Na stanowisko wiceprezesa do spraw produkcji z dniem 10 lutego 2015 roku powołany został pan Andrzej Tor. Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie na stanowisko wiceprezesa do spraw ekonomiki i finansów bez wyłonienia kandydata na członka zarządu.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :

Brak strony.

Strona www.kwsa.pl/przetargi/ nie istnieje.