Aktualności

Zmiany w Radzie Nadzorczej Kompanii Węglowej
26.11.2014

Walne Zgromadzenie Kompanii Węglowej dokonało 25 listopada 2014 roku zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Nową przewodniczącą Rady Nadzorczej  została Małgorzata Dec-Kruczkowska. Marian Turek, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej pozostał w składzie jej członków. Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Klemensa Ścierskiego i Ryszarda Borowieckiego oraz powołało w skład Rady Krzysztofa Sędzikowskiego.

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
26.11.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A.
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 11 grudnia 2014r. Otwarcie zgłoszeń i rozmowy kwalifikacyjne nastąpią 12 grudnia 2014 r.

czytaj więcej
 


Promocja na węgle opałowe
25.11.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej informuje o wprowadzeniu od 24 listopada 2014 roku promocji na węgle opałowe z kopalń „Jankowice”, „Sośnica-Makoszowy” i „Rydułtowy-Anna”. Ceny zostaną obniżone średnio o 2 proc.

czytaj więcej
 


Nasze oddziały pracują bezpiecznie!
26.11.2014

Duży sukces Kompanii Węglowej w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Oddział Wydobywczy” organizowanym już po raz piąty przez Wyższy Urząd Górniczy  oraz Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Pierwsze miejsce zajął oddział G-3 z kopalni „Piast”, drugie miejsce oddział MMUD-4 z kopalni „Ziemowit”,  a trzeci był oddział GRP-3 z kopalni „Marcel”. W sumie nagrodzono 12 oddziałów wydobywczych.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej
21.11.2014

Mirosław Taras odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu KW S.A.

czytaj więcej
 


Nowy regulamin aukcji elektronicznych
21.11.2014

Informujemy, że od 21 listopada 2014 roku na stronie internetowej KWSA pojawił się nowy regulamin aukcji elektronicznych na sprzedaż węgla. Z nowym regulaminem można zapoznać się w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż węgla/Regulamin aukcji nowy!

czytaj więcej
 


Oświadczenie Zarządu KW SA dotyczące deputatów węglowych emerytów i rencistów
12.11.2014

Wyrażamy najwyższe uznanie i szacunek dla organizatorów i uczestników manifestacji emerytów i rencistów w dniu 12 listopada 2014 r. za ich odpowiedzialność i kulturę przeprowadzonego protestu.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :

Brak strony.

Strona www.kwsa.pl/przetargi nie istnieje.