Oferta telekomunikacyjna KW S.A.

Kompania Węglowa S.A. zaprasza do współpracy operatorów telekomunikacyjnych w tym sieci kablowych oraz dostawców usług internetowych. Możemy zaprezentować kompleksowe rozwiązania, które umożliwią Państwa firmie dynamiczny rozwój , sprostanie konkurencji i wzbogacenie własnej oferty.

Kontakty międzyoperatorskie oraz hurtowy zakup usług prowadzi:

Zakład Informatyki i Telekomunikacji

Dział Telekomunikacji
44-253 Rybnik , ul. Jastrzębska 10
tel. 32 7293 555, fax. 32 7293 633
e-mail: op-zit@kwsa.pl

Network Operation Center/Centrum Obsługi Sieci

Dział Telekomunikacji
zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci
teleinformatycznej WAN KW S.A.:
tel. 32 7394 500
e-mail: noc@kwsa.pl

Oferujemy:

  1. Usługi głosowe dla operatorów , dzięki specjalnym stawkom oferowanym na podstawie umów międzyoperatorskich.
  2. Usługi internetowe – zapewniamy dostęp do sieci Internet i możliwość dystrybucji dla własnych klientów. Istnieje możliwość umieszczenia własnej infrastruktury w bezpośredniej bliskości węzłów KW S.A. w celu świadczenia usług swoim klientom
  3. Usługi transmisji danych – oferujemy możliwość budowy lub uzupełnienia własnej sieci szkieletowej na terenie województwa śląskiego w oparciu o istniejącą Sieć KW S.A.
  4. uruchomienie łącz między-centralowych dla potrzeb międzyoperatorskich – umożliwi dostęp
    do sieci telekomunikacyjnej KW S.A i innych operatorów po konkurencyjnych stawkach.

W związku z obowiązkiem nałożonym na Kompanię Węglową S.A., decyzją Prezesa UKE nr DRTD-SMP-6043-16/06 (10) z dnia 26 kwietnia 2007 r., operator telekomunikacyjny - Kompania Węglowa S.A. publikuje informacje w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Kompanii Węglowej S.A., dotyczące specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także opłat z tytułu świadczenia w/w usług.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani zapewnieniem dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej KW S.A. mogą wystąpić do KW S.A. z odpowiednim wnioskiem, który stanowił będzie podstawę dla przyszłych dwustronnych uzgodnień, zmierzających do zawarcia Umowy o Połączeniu Sieci

Oferta telekomunikacyjna Kompanii Węglowej S.A.

Lista urządzeń dla FPSS