Oferujemy

 1. Usługi telekomunikacyjne:
  • telefonia stacjonarna analogowa
  • telefonia cyfrowa ISDN
  • telefonia IP
 2. Usługi internetowe:
  • stały dostęp do sieci Internet ADSL
  • dostęp dial-up za pośrednictwem numeru 0209214
 3. Usługi teletransmisyjne:
  • dzierżawa łącz transmisji cyfrowej
  • dzierżawa łącza w sieci światłowodowej
 4. Dzierżawa podbudowy dla sieci kablowej:
  • miejsca w kanalizacji kablowej
  • miejsca na słupie dla linii napowietrznej
 5. Inne usługi:
  • pomiary linii
  • wytyczanie tras kablowych
  • budowa sieci strukturalnych
 
Uwaga:    poszczególne usługi mogą być stosowane  i oferowane abonentom i klientom w zależności od możliwości i warunków technicznych danego Oddziału Operatora.