Oferujemy

 1. Usługi telekomunikacyjne  :
  • telefonia stacjonarna analogowa
  • telefonia cyfrowa ISDN
  • telefonia IP
 2. Usługi internetowe
  • stały dostęp do sieci Internet ADSL
  • dostęp dial-up za pośrednictwem numeru 0209214
 3. Usługi teletransmisyjne :
  • dzierżawa łącz transmisji cyfrowej
  • dzierżawa łącza w sieci światłowodowej
 4. Dzierżawa podbudowy dla sieci kablowej :
  • miejsca w kanalizacji kablowej
  • miejsca na słupie dla linii napowietrznej
 5. Inne usługi :
  • pomiary linii
  • wytyczanie tras kablowych
  • budowa sieci strukturalnych
 
 Uwaga :  poszczególne usługi mogą być stosowane  i oferowane abonentom i klientom w zależności od możliwości i warunków technicznych danego Oddziału Operatora.