Kompania Węglowa S.A. - Operator Telekomunikacyjny

Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach jest (operatorem) przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wpisanym pod  numerem 141 do rejestru przez Prezesa UKE.

Funkcje operatora telekomunikacyjnego realizowane są za pomocą Zakładu Informatyki i Telekomunikacji - specjalistycznej jednostki organizacyjnej w strukturach KW S.A.

Świadczymy usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej na poziomie detalicznym i hurtowym. Faktycznym obszarem działalności jest województwo śląskie.
Prezes UKE w dniu 26 kwietnia 2007 r. wyznaczył Kompanię Węglową jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zajmującego znaczącą pozycję na rynku świadczenia usługi zakończania połączeń.

Posiadamy zezwolenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do:
  • Dostarczania sieci telekomunikacyjnej
  • Świadczenia usług telekomunikacyjnych
  • Dostarczania udogodnień towarzyszących
Posiadamy własną numerację dla telefonii stacjonarnej w katowickiej strefie numeracyjnej 32 o prefixach:
  • SPQ=71(6,7)
  • SPQM=718(1-5)
  • SPQM=729(1-4)
  • SPQM=739(2-5,7,8)


Zakład Informatyki i Telekomunikacji  zajmuje się również koordynowaniem zadań operatorskich i telekomunikacyjnych dla Centrali oraz oddziałów (kopalń i zakładów) Kompanii Węglowej S.A..