Postępowania przetargowe na sprzedaż żużla

przedmiot postępowania zawiera