.

Zarząd Kompanii Węglowej

Leszek SŁABOŃ - Prezes Zarządu

Krzysztof KOZIK - Wiceprezes Zarządu