Zarząd Kompanii Węglowej S.A.

Zdjęcie Krzysztof SĘDZIKOWSKI - Prezes Zarządu
Zdjęcie Michał SOBEL - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu
Andrzej TOR - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji