Zarząd Kompanii Węglowej S.A.

Zdjęcie Piotr RYKALA - Wiceprezes Zarządu ds. Pracy - Koordynator Prac Zarządu
Zdjęcie Władysław KULCZYCKI - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów
Zdjęcie Janusz CHMIELEWSKI - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji
Zdjęcie Michał SOBEL - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu
Zdjęcie Tomasz JAKUBOWSKI - Wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju