Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Przewodniczącego i członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Małgorzata DEC-KRUCZKOWSKA
Członek Rady Nadzorczej - Marian TUREK
Członek Rady Nadzorczej - Janusz MICHALSKI
Członek Rady Nadzorczej - Henryk NASTALSKI
Członek Rady Nadzorczej - Elwira GROSS-GOŁACKA
Członek Rady Nadzorczej - Paulina WIKTORSKA
Członek Rady Nadzorczej - Jarosław BEŁDOWSKI
Członek Rady Nadzorczej - Marek BRYX
Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata NIEZGODA