.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 8 członków. Członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Małgorzata NIEZGODA
Członek Rady Nadzorczej - Marian TUREK
Członek Rady Nadzorczej - Janusz MICHALSKI
Członek Rady Nadzorczej - Mariusz KOWALSKI
Członek Rady Nadzorczej - Joanna TOŁŁOCZKO-KULIKOWSKA
Członek Rady Nadzorczej - Tomasz ROGALA
Członek Rady Nadzorczej - Leszek SŁABOŃ
Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof KOZIK

 

Info Zamknij