Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Dane kontaktowe

Adres:Kompania Węglowa S.A.
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny
43-155 Bieruń
ul. Granitowa 132
Zdjęcie
Tel.:32 7170 301
32 7170 302
Fax:32 7170 303
E-mailzrp@kwsa.pl

Dyrekcja

JAN GIL
Dyrektor Zakładu
WALDEMAR WOJTASZEWSKI
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
PIOTR KRAL
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno–Finansowych

Charakterystyka

Zakład Remontowo-Produkcyjny Kompanii Węglowej S.A. został utworzony w 2004 roku. Początkowo działalność zakładu oparta była na drobnych usługach remontowych świadczonych na potrzeby kopalń.

W miarę upływu czasu, zakład stał się wysoce wyspecjalizowaną jednostką w zakresie produkcji, remontów i modernizacji obudów zmechanizowanych, hydrauliki siłowej, sterowniczej oraz produkcji elementów tras kolejek podwieszanych. W zakładzie wdrożono Zintegrowany System Zarządzania oparty początkowo o normy ISO 9001 oraz PN-EN ISO 3834-2. W 2007 roku poszerzono zakres systemu o normę ISO 14001:2004, a w roku 2009 - PN-N 18001:2004.

W związku z prowadzoną produkcją spawalniczą i ciągłym zapotrzebowaniem na wysoce wykwalifikowany personel spawalniczy, w 2007 roku w zakładzie otwarto Ośrodek Szkolenia Spawaczy pod patronatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W przeciągu kilku lat wyszkolono w nim kilkudziesięciu spawaczy na potrzeby zakładu.

Zakład Remontowo-Produkcyjny posiada wysoce wyspecjalizowany personel kontroli, z uprawnieniami w zakresie badań nieniszczących VT, PT, UT, MT, wykorzystujący specjalistyczny sprzęt do badań taki jak defektoskopy prądowe, ultradźwiękowe, warstwomierze chropowatościomierze oraz inne urządzenia niezbędne do potwierdzenia prawidłowości wykonywanych prac.

W latach 2004-2011 dokonano w Zakładzie wiele istotnych inwestycji przyśpieszających i ulepszjących proces produkcyjny, mających istotny wpływ na jakośc wyrobu finalnego. Zakupiono min. Oczyszczarki śrutowe, centra obróbcze CNC, wypalarki numeryczne do prosto i krzywoliniowego cięcia tlenowego.

W 2008 roku utworzono w zakładzie Dział Konstrukcyjno – Technologiczny, który na obecną chwilę opracowuje dokumentacje modernizacyjne, remontowe i produkcyjne maszyn i urządzeń dostosowując je jednocześnie do potrzeb Kompanii Węglowej S.A.

Obecnie Zakład remontuje, modernizuje oraz produkuje obudowy zmechanizowane na podstawie własnych dokumentacji:

 • Zaprojektowane i zmodernizowane obudowy:
  • KW-12/28-POz/ZRP
  • KW-12/31-POzW1/ZRP
  • KW-12/31-POzW2/ZRP
  • KW-09/26-POzW1/ZRP
  • KW-09/26-POzW2/ZRP
  • KW-14/28-POz/ZRP
  • KW-19/35-POz/ZRP
  • KW-24/47-Oz/ZRP
 • Zaprojektowane nowe obudowy zmechanizowane
  • KW-20/36-ZRP
  • KW-12/26-ZRP

Ponadto w ofercie produkcyjnej zakładu znajdują się elemnty tras kolejek podwieszanych typu ZRP-63; ZRP-85; ZRP-130 oraz rozjazd typu ZRP a od bieżącego roku urządzenie do granulowania mułów węglowych wraz z rozdrabniaczem.

Poza kompletnymi remontami, modernizacjami obudów ścianowych w zakładzie remontuje się hydraulikę siłową oraz sterowniczą, swiadczy usługi z zakresu spawalnictwa oraz obróbki skrawaniem.

Zakład współpracuje z wieloma z instytucjami z branży górniczej, jest laureatem licznych wyróżnień takich jak min. „Złoty Partner 2008” nadany przez CMG KOMAG oraz „Czarny Diamment 2009”.

Mapa lokalizacji