Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji

Dane kontaktowe

Adres:Kompania Węglowa S.A.
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji
44-253 Rybnik
ul. Jastrzębska 10
Zdjęcie
Tel.:32 7293 113
Fax:32 7293 633
E-mailzit@kwsa.pl

Dyrekcja

ADAM OLSZYNKA
ADAM OLSZYNKA
Dyrektor Zakładu
PIOTR KUŚKA
PIOTR KUŚKA
Z-ca Dyrektora
ds. Technicznych
MAREK MASARCZYK
MAREK MASARCZYK
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Charakterystyka

Zakład Informatyki i Telekomunikacji jest wyspecjalizowaną Jednostką Organizacyjną Kompanii Węglowej SA dedykowaną do realizacji zadań w obszarach informatyki oraz telekomunikacji.

Zakład realizuje funkcje operatora telekomunikacyjnego w imieniu Kompanii Węglowej SA jako przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego wpisanego do rejestru pod numerem 141 przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, świadcząc usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologię PABX oraz VoIP dla klientów końcowych jak również dla innych operatorów telekomunikacyjnych. Jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna koordynuje proces obsługi KW SA przez operatora telefonii mobilnej GSM, poprzez obsługę zamówień, dostaw, rozliczanie kosztów.

W ramach Kompanii Węglowej ZIT realizuje przede wszystkim zadania dotyczące transmisji danych i głosu pomiędzy wszystkimi oddziałami KW SA a pozostałymi dostawcami usług IT. Zakład jest operatorem nowoczesnej i wydajnej rozległej sieci teleinformatycznej, łączącej wszystkie jednostki organizacyjne KW, włączając w to styk operatorski z siecią Internet, umożliwiając tym samym niezawodną i bezpieczną komunikację pomiędzy użytkownikami wszelkich systemów informatycznych wspomagających procesy biznesowe zachodzące w Kompanii Węglowej SA.

Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych funkcjonujące w ZIT umożliwia świadczenie usług związanych z utrzymaniem serwisów internetowych KW SA, systemu korporacyjnej poczty elektronicznej, portali pracy grupowej oraz aplikacji wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w różnych dziedzinach takich jak np.: wspomaganie służb BHP i Szkolenia, systemy socjalne, produkcja, systemy obsługi taryfikacji dla telekomunikacji, monitorowanie i rozliczanie zużycia energii elektrycznej.

Działalność ZIT obejmuje również tematykę projektowania, modernizacji oraz rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie wszystkich jednostek organizacyjnych Kompanii Węglowej SA. Nowoczesne urządzenia do termicznego łączenia kabli światłowodowych, zaawansowane urządzenia pomiarowe i diagnostyczne oraz przeszkolony personel umożliwiają realizację złożonych projektów wraz z pełnym utrzymaniem i serwisowaniem infrastruktury tego typu.

Ponadto Zakład świadczy usługi doradztwa technicznego w zakresie rozwiązań z obszaru informatyki i telekomunikacji poprzez wykonywanie testów funkcjonalności oprogramowania, urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych, rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych. Nasi pracownicy biorą czynny udział w zespołach roboczych powołanych dla wdrażania nowych systemów informatycznych dla Kompanii Węglowej SA.

Mapa lokalizacji