Oddział Zakład Elektrociepłownie

Dane kontaktowe

Adres:Kompania Węglowa S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłownie
44-270 Rybnik
ul. Rymera 4
Zdjęcie
Tel.:32 7398 600
Fax:32 7398 606
E-mailec@kwsa.pl

Dyrekcja

JAN JANOWSKI
Dyrektor Zakładu
JERZY WAŁACH
Z-ca Dyrektora d/s Technicznych
ADAM CICHY
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno–Finansowych

Charakterystyka

  • Produkcja energii cieplnej w postaci pary wodnej i gorącej wody dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych i grzewczych kopalń Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. oraz odbiorców zewnętrznych - komunalnych i przemysłowych. Istnieją warunki do zasilenia dodatkowej ilości odbiorców w obrębie funkcjonowania ciepłowni tj.dzielnic Rybnika: Chwałowice, Niewiadom, Niedobczyce, Jankowice, Boguszowice oraz miasta Pszowa.
     
  • Produkcja energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb własnych i kopalń.
     
  • Produkcja sprężonego powietrza dla pokrycia potrzeb kopalń. Istnieją możliwości dostawy tego medium dla firm funkcjonujących i nowo powstałych w obrębie istniejących źródeł.
     
  • Świadczenie usług w ramach Pogotowia Elektrycznego w zakresie: rewizji wyłączników 110 kV, 20 kV, 6 kV, przeglądy przełączników zaczepów transformatorów, wirowanie olejów transformatorowych, naprawy sieci napowietrznych do 20 kV, prace instalacyjne wg uzgodnień.

Mapa lokalizacji