.
ludzie

Zatrudniamy ponad 50 tys. osób

Jesteśmy ważnym pracodawcą w Polsce i największym w regionie Górnego Śląska.

Realizowane przez nas pozytywne procesy w obszarze zatrudnienia przygotowują Kompanię Węglową S.A. do długotrwałego wzrostu, silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Są elementem kształtowania proefektywnościowej kultury organizacji.

Naszym priorytetem jest stworzenie nowocześnie zorganizowanego, kreatywnego i wydajnego systemu pracy poprzez:

  • posiadanie specjalistycznej i dobrze wykwalifikowanej kadry,
  • integrowanie pracowników wokół realizacji celów spółki,
  • inwestowanie w rozwój profesjonalny i osobisty pracowników oraz otoczenia lokalnego,
  • motywowanie personelu do osiągania wysokich efektów pracy.

Jesteśmy firmą przyjazną pracownikom. Postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy normy PN-N-18001:2004.

Naszym celem jest stała poprawa stanu BHP oraz ograniczanie niekorzystnego wpływu warunków pracy na zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych.

Silnie związani z regionem, tworząc nowe miejsca pracy, przyczyniamy się do bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Górnego Śląska, współtworzymy jego kulturę i kultywujemy górnicze tradycje.