.

Grupa kapitałowa Kompanii Węglowej S.A.

Efektywny nadzór właścicielski w Grupie Kapitałowej Kompanii Węglowej spełnia funkcję integrującą w procesie zarządzania i kontroli, poprzez współdziałanie organów spółki dominującej i spółek zależnych wchodzących w skład grupy, przy podejmowaniu najważniejszych   decyzji strategiczno-operacyjnych, z jednoczesnym zachowaniem ich odrębności. Kompania Węglowa S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą 1 lutego 2003 roku, skupiając wówczas 23 kopalnie funkcjonujące wcześniej w strukturach pięciu różnych spółek węglowych.

Poza kopalniami w strukturze Kompanii Węglowej znalazły się także specjalistyczne zakłady zaplecza technicznego. W obszarze rynku najważniejsze cele to dostosowanie wachlarza produkcji do jakościowych wymogów odbiorców krajowych i zagranicznych. To także stały monitoring preferencji klientów oraz zmian zachodzących na rynku. Firma dba o to, by prowadzona przez nią działalność produkcyjna odbywała się w warunkach zapewniających optymalną ochronę środowiska naturalnego.

 • Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.
  Gliwicki Zakład Usług
  Górniczych Sp. z o.o.
 • TRAKT Sp. z o.o.
  TRAKT Sp. z o.o.
 • GSU S.A.
  GSU S.A.
 • HALDEX S.A.
  HALDEX S.A.
 • Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.
  Konsorcjum Ochrony
  Kopalń Sp. z o.o.
 
 • Nadwiślańska Agencja Turystyczna. Sp. z o.o.
  Nadwiślańska Agencja
  Turystyczna. Sp. z o.o.
 • Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.
  Kompanijny Ośrodek
  Szkolenia Sp. z o.o.
 • Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
  Wydawnictwo
  Górnicze Sp. z o.o.
 • Kompanijne Zakłady Remontowe „REMASZ” sp. z o.o.
  Kompanijne Zakłady Remontowe
  „REMASZ” sp. z o.o.

Wszystkie te działania, prowadzone zgodnie z najnowocześniejszymi metodami zarządzania, mają na celu uzyskanie trwałej stabilizacji gospodarczej Kompanii Węglowej S.A. jako największego producenta węgla kamiennego w Europie.

Głównym celem działalności Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A. jest podnoszenie wartości i efektywności ekonomicznej całej Grupy oraz jej poszczególnych uczestników poprzez wykorzystywanie i rozwój ich potencjału, synergii wynikającej ze wzajemnej współpracy gospodarczej oraz sprawnego systemu nadzoru właścicielskiego.