Profil nabywcy

Informujemy, że w związku z nabyciem przez PGG sp. z o.o. zorganizowanych części przedsiębiorstwa KW S.A.:

  • Opublikowane ogłoszenia przetargowe przez Kompanię Węglową S.A. na www.kwsa.pl będą nadal prowadzone na stronie www.kwsa.pl pod tym samym adresem
  • Ogłoszenia przetargowe dla Polskiej Grupy Górniczej (czyli po 01.05.2016 r.) będą publikowane na stronie PGG w zakładce Dostawcy->Przetargi, zamówienia

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. informuje, że wszystkie postępowania (uruchomione przez KW S.A. i PGG Sp. z o.o.) są prowadzone w oparciu o "Regulaminu udzielania zamówień w KW S.A.", który na mocy umowy sprzedaży składników majątkowych KW S.A. został przejęty przez PGG Sp. z o.o.
przedmiot postępowania zawiera
początek publikacji od do
________
nowy! oznacza, że informacja została opublikowana w ostatnich 7 dniach.