Profil nabywcy

przedmiot postępowania zawiera
początek publikacji od do
________
nowy! oznacza, że informacja została opublikowana w ostatnich 7 dniach.

Katowice, 17.06.2014r.

W związku ze zmianą lokalizacji Centrum Usług Księgowych ulega zmianie adres korespondecncyjny do przesyłania faktur. Od dnia 18 czerwca 2014 roku faktury za dostawy materiałów, usług, robót należy przekazywać na adres:

Kompania Węglowa S.A.
Centrum Usług Księgowych
44-122 Gliwice ul.Jasna 31 b

Faktury, które drogą pocztową zostaną przesłane na dotychczasowy adres korespondencyjny będą automatycznie przekierowane na nowy adres jak wyżej aż do odwołania.