Kompania Węglowa Liderem Restrukturyzacji

Podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Globalne i  regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek”, która odbyła się 18 października br. w Krynicy, po raz czwarty wręczono statuetkę „Lidera Restrukturyzacji”. W tym roku uhonorowano nią naszą firmę - Kompanię Węglową S.A.

Misją konkursu o nagrodę „Lidera Restrukturyzacji” jest wspieranie przedsiębiorstw podejmujących i efektywnie realizujących trudne wyzwania restrukturyzacyjne poprzez propagowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych praktyk restrukturyzacyjnych.

Problematyka restrukturyzacji ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Dlatego organizatorzy konferencji, dążąc do ściślejszej integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem nauki oraz praktyką biznesu, postanowili propagować i nagradzać najlepsze praktyki restrukturyzacji. Wyrazem tego jest ustanowienie w 2009 roku nagrody „Lidera Restrukturyzacji”, jako wyrazu uznania za uzyskane przez przedsiębiorstwa efekty realizacji przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.

Organizatorem konferencji jest Katedra Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacja UEK.

Autorem i wykonawcą projektu Statuetki Lidera Restrukturyzacji oraz Medali Lidera Restrukturyzacji jest wybitny artysta rzeźbiarz Profesor Jerzy Nowakowski – pracownik Katedry Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.