Zapraszamy do konkursu „Pracuję bezpiecznie”

Dziewiąta edycja konkursu bhp "Pracuję bezpiecznie" startuje 1 kwietnia 2012. Eliminacje będą trwały od kwietnia do września, przez sześć miesięcy. W każdym miesiącu startujący w konkursie będą zbierać punkty do kwalifikacji generalnej w dwóch etapach: testach przygotowujących (próbnych), które mogą być wykonywane nieskończenie wiele razy, oraz w teście miesięcznym, wykonywanym jednorazowo w każdym miesiącu.

Założono, że 20 proc. punktów z najlepiej wykonanego testu próbnego w danym miesiącu przechodzi do punktacji testu miesięcznego. Aplikacja internetowa co miesiąc, po każdej rozgrywce, będzie przedstawiała ranking uczestników z kopalni czy zakładu. Laureaci pierwszych miejsc będą każdego miesiąca nagradzani przez dyrektorów kopalń i zakładów w sposób przyjęty w każdej z  jednostek.

Platforma internetowa, na której prowadzone będą eliminacje i testy próbne, dostępna będzie z każdego komputera, nie tylko z tych funkcjonujących w oddziałach Kompanii Węglowej. Testy będzie można także rozwiązywać, wykorzystując telefon komórkowy.
- Na płaszczyźnie „treningowej” może się zarejestrować każda osoba zatrudniona w Kompanii Węglowej, począwszy od pracownika na stanowisku robotniczym, po dyrektora kopalni. Natomiast w konkursie mogą brać udział jedynie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Różnica polega na  tym, że startujący w konkursie biorą udział w rankingu, pozostali mogą odpowiadać na pytania w celu sprawdzenia swojej wiedzy, nie są jednak brani pod  uwagę przy rozdzielaniu nagród - wyjaśnia Grzegorz Ochman z Biura BHP Kompanii Węglowej.

W bazie znajduje się 800 pytań. Komputer przy każdej próbie losuje inny układ prawidłowych odpowiedzi. Organizatorzy co miesiąc zamierzają poszerzać tę bazę. Część z pytań powtórzy się w konkursie. Zdaniem Grzegorza Ochmana taki sposób uczenia się jest atrakcyjniejszy dla pracowników niż wkuwanie przepisów na pamięć.

W półfinale, który odbędzie się w listopadzie w kopalni Jankowice, wystartuje 60 osób. 19 z nich to zawodnicy, którzy w ciągu sześciu miesięcy zdobędą najwięcej punktów z testu na szczeblu kopalni lub zakładu. Kolejnych 11 osób to zawodnicy, którzy zajęli drugie miejsca w teście w skali kopalni i zakładu, ale równocześnie uzyskali najwyższą sumę punktów zdobytych łącznie w skali całej Kompanii Węglowej. Pozostałych 30 zawodników zakwalifikowanych do półfinału to zwycięzcy dodatkowego testu, przeprowadzonego w październiku. W tych zmaganiach uczestniczyć będą wyłącznie pracownicy oddziałów wyróżnionych w audycie stanowiskowym.
- Półfinał rozegrany zostanie metodą tradycyjną, ale na  finał przygotowujemy coś specjalnego - uchyla rąbka tajemnicy Grzegorz Ochman.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną wysokości 10 tys. zł. Nagroda za drugie miejsce to 7,5 tys. zł, a za miejsce trzecie 5 tys. zł.

Strona internetowa konkursu: http://pb2012.kwsa.pl