Aktualności :

Stworzymy konkurencyjną firmę 01.04.2015

Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury najnowszego biuletynu informacyjnego przygotowanego przez Biuro Komunikacji. W nim wywiad z Krzysztofem Sędzikowskim, prezesem Kompanii Węglowej, w którym mówi m. in. jak wygląda obecna sytuacja Kompanii Węglowej oraz jakie wyzwania czekają nas w najbliższym czasie.

czytaj więcej
 


Media o nas 31.03.2015

Informujemy, że na stronie internetowej Kompanii Węglowej w zakładce Centrum Prasowe uruchomiliśmy dział „Media o nas”.

czytaj więcej
 


Tanio kopać węgiel i sprzedawać z zyskiem – wywiad Prezesa Krzysztofa Sędzikowskiego dla portalu górniczego nettg.pl 30.03.2015

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 30.03.2015

Prezentujemy nowy, 69 już numer miesięcznika „Kompania Węglowa”.
W numerze proponujemy lekturę podsumowania konkursu „Bezpieczna Kopalnia” Szkoły Eksploatacji Podziemnej, gdzie nasza spółka odnotowała spory sukces. Zachęcamy także do zapoznania się z sytuacją w kopalniach „Bolesław Śmiały” i „Sośnica-Makoszowy”. Jak co miesiąc prezentujemy najciekawsze impulsy innowacyjności.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w Gdańsku punkt sprzedaży węgla opałowego 16.03.2015

Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w Gdańsku punkt sprzedaży węgla opałowego o sprawdzonej, wysokiej jakości, w cenach jak na naszych kopalniach. Zapraszamy do zakupów klientów indywidualnych i hurtowych.

czytaj więcej
 


Wspólna akcja informacyjna ZUS, Kompanii Węglowej S.A oraz Trybuny Górniczej pod tytułem: Emerytury Górnicze 12.03.2015

Kompania Węglowa S.A, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Trybuna Górnicza  rozpoczynają akcję informacyjną pod hasłem: Emerytury górnicze.

czytaj więcej
 


„Nowa Kompania Węglowa” rentowna w 2017 r. 02.03.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej pozytywnie zaopiniowała biznesplan będący podstawą funkcjonowania 11 kopalń w ramach tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Nowa spółka osiągnie w 2017 r. zysk EBITDA na poziomie ponad 2 mld zł przy sprzedaży ponad 28 mln ton węgla rocznie. Zmiana modelu działania i optymalizacja kosztów pozwoli także spłacać zobowiązania obecnej KW, która w samym 2014 r. wygenerowała 2,4 mld PLN straty gotówkowej.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa sprzedaje węgiel po cenach rynkowych 27.02.2015

Wszystkie transakcje, które zawarliśmy z naszymi kontrahentami są rynkowe. Kompania Węglowa konsekwentnie realizuje w ten sposób program naprawczy. Jednym z jego elementów jest aktywna polityka handlowa oraz sprzedaż części zapasów znajdujących się na zwałach. Ich dalsze utrzymywanie na obecnym poziomie, w przypadku braku płynności, byłoby niedopuszczalne i postawiłoby Kompanię Węglową przed groźbą upadłości. Zawierając rynkowe transakcje na sprzedaż węgla zarząd KW kierował się odpowiedzialnością za firmę oraz troską o kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 24.02.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczany broszurę nr 7, w której zawarte są ostatnio zadawane przez załogę pytania oraz odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 16.02.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy broszurę nr 6 – która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przesyłane na adres: pytania@kwsa.pl.

czytaj więcej
 


Nowi wiceprezesi Kompanii Węglowej 09.02.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A na posiedzeniu, które odbyło się 9 lutego 2015 roku w Katowicach rozstrzygnęła konkursy na stanowiska dwóch wiceprezesów KW SA. Na stanowisko wiceprezesa do spraw pracy z dniem 9 lutego 2015 roku powołany został pan Przemysław Walczak. Na stanowisko wiceprezesa do spraw produkcji z dniem 10 lutego 2015 roku powołany został pan Andrzej Tor. Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie na stanowisko wiceprezesa do spraw ekonomiki i finansów bez wyłonienia kandydata na członka zarządu.

czytaj więcej
 


Podpisanie umowy przedwstępnej 09.02.2015

Zarządy spółek Kompania Węglowa S.A. oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółki zależnej Węglokoks S.A., podpisały w poniedziałek 9 lutego br. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży tzw. czterech zorganizowanych części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej, wśród których znalazły się KWK Rydułtowy-Anna, KWK Marcel, KWK Jankowice oraz KWK Chwałowice.

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 06.02.2015

Szanowni Państwo,
W najnowszej broszurze informacyjnej nr 5 publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planu naprawczego Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Porozumienie w sprawie wypłaty 14 pensji 04.02.2015

Zarząd Kompanii Węglowej podpisał 4 lutego 2015 roku porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14 pensji za 2014 rok.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 02.02.2015

 

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 30.01.2015

Szanowni Państwo,
Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planu naprawczego Kompanii Węglowej. Kolejne odpowiedzi na przesłane pytania pojawią się niebawem. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą broszurą nr 4.

czytaj więcej
 


Pełna treść tzw. ustawy górniczej 26.01.2015

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek 26 stycznia br. nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która umożliwia przeprowadzenie rządowego planu naprawy Kompanii Węglowej. Wcześniej Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji.

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu 21.01.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Pracy.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa wprowadza zmodyfikowany plan naprawczy 19.01.2015

Zgodnie z zawartym 17 stycznia br. porozumieniem ze stroną społeczną do Nowej Kompanii Węglowej trafi 10 kopalń oraz część wydzielona z KWK Sośnica-Makoszowy. Proces ten rozpocznie się już w lutym. W przyszłym miesiącu zostaną także powołani nowi członkowie zarządu Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Oświadczenie w sprawie protestujących pracowników 19.01.2015

Oświadczenie prezesów Kompanii Węglowej o niewyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych i prawnych wobec protestujących pracowników Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Treść porozumień pomiędzy rządem a stroną związkową 19.01.2015

Pełna treść porozumień podpisanych 17 stycznia 2015 r., przez stronę rządową oraz górnicze związki zawodowe.

czytaj więcej
 


Oświadczenie Kompanii Węglowej 18.01.2015

Firma The Boston Consulting Group (BCG) rozpoczęła pracę dla Kompanii Węglowej S.A. jedynie w zakresie doradztwa finansowego związanego z opracowaniem koncepcji finansowania dla wybranej grupy aktywów wydobywczych KW S.A., tj. w zakresie opracowania struktury finansowania, określenia niezbędnego poziomu kapitału na ich stabilne funkcjonowanie i rozwój.

czytaj więcej
 


Oświadczenie 15.01.2015

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami o wysokości odpraw byłego Prezesa Spółki, działając w imieniu Kompanii Węglowej S.A. niniejszym  – w zakresie w jakim jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa dotyczącymi ochrony tajemnic ustawowo chronionych – oświadczam, iż wysokość odprawy, jaka została wypłacona panu Mirosławowi Tarasowi w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nie przekroczyła wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia należnego na podstawie umowy.

czytaj więcej
 


Uniknąć złego scenariusza 08.01.2015

Przedstawiamy wywiad, jaki Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, udzielił redakcji „Gościa Niedzielnego”.

czytaj więcej
 


Rząd przyjął Plan Naprawczy dla Kompanii Węglowej SA 07.01.2015

Rada Ministrów 7 stycznia 2015 r. przyjęła Plan Naprawczy dla Kompanii Węglowej SA. przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Węgla Kamiennego Wojciecha Kowalczyka. - Kompania Węglowa, która dziś znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i jest o krok od upadłości, niereformowana może być olbrzymim obciążeniem dla regionu. Musimy dać szansę całemu Śląskowi. Plan naprawczy oraz towarzyszący mu pakiet osłonowy dla pracowników są szansą na rozwój całego Śląska - podkreśla wiceminister Kowalczyk.

czytaj więcej
 


Pracujemy bezpieczniej 29.12.2014

Komisja BHP Kompanii Węglowej podsumowała rok 2014 na swym posiedzeniu 22 grudnia 2014 r.

czytaj więcej
 


Krzysztof Sędzikowski prezesem Kompanii Węglowej 12.12.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. po przeprowadzeniu 12 grudnia 2014 r. postępowania konkursowego powołała Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z dniem 13 grudnia 2014 roku.

czytaj więcej
 


Deputat w pełnym wymiarze 12.12.2014

Zarząd Kompani Węglowej S.A. podjął w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałę w sprawie przywrócenia wymiaru bezpłatnego węgla oraz przesunięcia terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób za rok 2014.

czytaj więcej
 


Krzysztof Sędzikowski pełniącym obowiązki prezesa KW SA 05.12.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej na posiedzeniu, które odbyło się 5 grudnia 2014 roku  w Katowicach  delegowała członka Rady, Krzysztofa Sędzikowskiego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Kompanii  Węglowej.

czytaj więcej
 


Premier Ewa Kopacz na Barbórce w kopalni Ziemowit (WIDEO) 05.12.2014

Akademia Kompanii Węglowej z okazji Barbórki – górniczego święta, odbyła się 4 grudnia w cechowni kopalni „Ziemowit”. W uroczystości uczestniczyła Ewa Kopacz, premier rządu RP, która w swoim wystąpieniu wyraźnie zadeklarowała, że jej celem jest uzdrowienie sytuacji w górnictwie.

czytaj więcej
 


Wystąpienie „Barbórkowe” Piotra Rykali, wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej 05.12.2014

Zamieszczamy treść wystąpienia Piotra Rykali, wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej wygłoszonego 4 grudnia 2014 r. w KWK „Ziemowit”

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 01.12.2014

Ten numer Waszego miesięczni­ka trafi do kopalń tuż przed Barbór­ką. W tym roku górnicze święto w naszej fir­mie będzie z pewnością inne niż dotychczas. Sądzę, iż każdy z nas zadaje sobie wiele py­tań na temat przyszłości Kompanii Węglowej i branży górniczej w Polsce. Mamy za sobą niezwykle trudny rok, okres dramatycznych zmagań o byt, czas zmian na najwyższych stanowiskach w firmie. Zastanawiamy się nad tym, co przyniosą kolejne miesiące, w jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy naszego położenia. Obserwujemy z niepo­kojem sytuację na rynku węgla i próbujemy odgadnąć, kiedy w końcu ceny pójdą w górę. Czekamy na decyzje i rozstrzygnięcia w oba­wie o przyszłość naszych miejsc pracy.

czytaj więcej
 


Zmiany w Radzie Nadzorczej Kompanii Węglowej 26.11.2014

Walne Zgromadzenie Kompanii Węglowej dokonało 25 listopada 2014 roku zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Nową przewodniczącą Rady Nadzorczej  została Małgorzata Dec-Kruczkowska. Marian Turek, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej pozostał w składzie jej członków. Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Klemensa Ścierskiego i Ryszarda Borowieckiego oraz powołało w skład Rady Krzysztofa Sędzikowskiego.

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu 26.11.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A.
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 11 grudnia 2014r. Otwarcie zgłoszeń i rozmowy kwalifikacyjne nastąpią 12 grudnia 2014 r.

czytaj więcej
 


Promocja na węgle opałowe 25.11.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej informuje o wprowadzeniu od 24 listopada 2014 roku promocji na węgle opałowe z kopalń „Jankowice”, „Sośnica-Makoszowy” i „Rydułtowy-Anna”. Ceny zostaną obniżone średnio o 2 proc.

czytaj więcej
 


Nasze oddziały pracują bezpiecznie! 26.11.2014

Duży sukces Kompanii Węglowej w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Oddział Wydobywczy” organizowanym już po raz piąty przez Wyższy Urząd Górniczy  oraz Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Pierwsze miejsce zajął oddział G-3 z kopalni „Piast”, drugie miejsce oddział MMUD-4 z kopalni „Ziemowit”,  a trzeci był oddział GRP-3 z kopalni „Marcel”. W sumie nagrodzono 12 oddziałów wydobywczych.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 21.11.2014

Mirosław Taras odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu KW S.A.

czytaj więcej
 


Nowy regulamin aukcji elektronicznych 21.11.2014

Informujemy, że od 21 listopada 2014 roku na stronie internetowej KWSA pojawił się nowy regulamin aukcji elektronicznych na sprzedaż węgla. Z nowym regulaminem można zapoznać się w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż węgla/Regulamin aukcji nowy!

czytaj więcej
 


Oświadczenie Zarządu KW SA dotyczące deputatów węglowych emerytów i rencistów 12.11.2014

Wyrażamy najwyższe uznanie i szacunek dla organizatorów i uczestników manifestacji emerytów i rencistów w dniu 12 listopada 2014 r. za ich odpowiedzialność i kulturę przeprowadzonego protestu.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 04.11.2014

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer miesięcznika „Kompania Węglowa”. Tym razem wiodącym materiałem jest wywiad z Henrykiem Paszczą, dyrektorem ARP w Katowicach, pod znamiennym tytułem „Jak wrócić do górniczego raju?”. Warunki, by udał się taki powrót – jeżeli nawet nie do „raju”, ale przynajmniej do małej stabilizacji – są dość trudne do spełnienia, ale nie niemożliwe…

czytaj więcej
 


„Gazeta Krakowska” napisała nieprawdę 20.10.2014

 W związku z artykułem pt. „W kopalni „Piast” głazy spadły na rusztowania”, który ukazał się 15 października 2014 r. w „Gazecie Krakowskiej” informujemy, że dyrekcja kopalni „Piast” skierowała do redakcji sprostowanie o następującej treści: „Informacja zawarta w artykule nie jest prawdziwa, a opisane wydarzenie nie miało w kopalni „Piast” miejsca” – czytamy w przesłanym piśmie.

czytaj więcej
 


Zaproszenie do nabycia udziałów KW S.A. w Spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. 15.10.2014

Zarząd Kompanii Węglowej zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia 710 469 udziałów Kompanii Węglowej w Spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

czytaj więcej
 


Apel Fundacji Rodzin Górniczych 09.10.2014

Każdy kto chce pomóc górnikom poszkodowanym w wypadku, który wydarzył się 6 października 2014 roku w kopalni Mysłowice-Wesoła może wpłacić darowiznę na specjalne konto Fundacji Rodzin Górniczych.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 03.10.2014

Drodzy Czytelnicy!
Kolejny numer miesięcznika „Kompania Węglowa” trafia w Wasze ręce. Wiodącym materiałem jest wywiad z Mirosławem Tarasem, prezesem zarządu naszej spółki. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się sytuacją firmy.

czytaj więcej
 


Ambasador Japonii w KW S.A. 02.10.2014

Makoto Yamanaka, Ambasador Japonii w Polsce był 30 września br. gościem Kompanii Węglowej. Towarzyszyli mu przedstawiciele Mitsui & Co. pod przewodnictwem Toshiaki Muramatsu, szefa przedstawicielstwa firmy na Europę, Afrykę i Bliski Wschód.

czytaj więcej
 


Nowe ceny węgla z kopalń „Bolesław Śmiały, „Piast” i „Ziemowit” 01.10.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej S.A informuje, że od 13 października 2014 r. podwyższone zostaną średnio o 2 proc. ceny Kostki, Orzecha i Groszku w KWK „Bolesław Śmiały”, KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”.

czytaj więcej
 


Kompania stabilizuje swoje finanse 23.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. informuje, iż podjął Uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r. Tym samym wypowiedział porozumienia zawarte z organizacjami związków zawodowych z dnia 20 grudnia 2004 r. i z dnia 6 lutego 2014 r. Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

czytaj więcej
 


Formalne zakończenie konsultacji 19.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. informuje, iż wystosował do działających w spółce organizacji związkowych zaproszenie do rozmów konsultacyjnych w dn. 19 września 2014 r. dotyczących „Programu naprawczego KW S.A. na lata 2014 -2020”. W odpowiedzi, uzyskał oświadczenie, działającego w imieniu organizacji związkowych, Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego o odrzuceniu zaproszenia oraz podtrzymujące stanowisko Sztabu uznające konsultacje za zerwane.

czytaj więcej
 


Nowe ceny Retopalu z KWK „Piast” 18.09.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej S.A informuje, że od 1 października 2014 r. podwyższone zostaną w KWK "Piast" ceny Retopalu luzem o 5 proc. oraz Retopalu workowanego o 6,6 proc.

czytaj więcej
 


Zerwanie konsultacji dotyczących planu naprawczego Kompanii 16.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej ze zdumieniem przyjmuje stanowisko Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii Węglowej, zrzeszającego 13 organizacji związkowych, o zerwaniu przez stronę społeczną konsultacji dotyczących planu naprawczego spółki.

czytaj więcej