Aktualności :

Informacja 13.09.2016

Uprzejmie informujemy, że okres oczekiwania na zaświadczenie RP-7 przekracza obecnie 6 miesięcy

czytaj więcej
 


Postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta 08.09.2016

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Kompanii Węglowej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2016r. do 31.12.2016r. oraz sporządzenia pisemnych opinii i raportów z przeprowadzonych badań.

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu KW S.A. 03.08.2016

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. i Wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. do spraw korporacyjnych.

czytaj więcej
 


PGG dementuje informacje w dzienniku „Fakt” 21.06.2016

Polska Grupa Górnicza dementuje nieprawdziwe informacje, które znalazły się dzienniku „Fakt” w dniu 21 czerwca 2016 roku, jakoby w kopalni Piast „z pracą może pożegnać się 2 tysiące osób”. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadcza, że  nie ma żadnych planów zwolnień grupowych pracowników, nie tylko w kopalni Piast, ale we wszystkich kopalniach wchodzących w skład PGG.

czytaj więcej
 


Nowy Zarząd Polskiej Grupy Górniczej powołany 29.04.2016

W dniu 28.04.2016 r. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członków zarządu nowej kadencji.

czytaj więcej
 


Porozumienie ws. utworzenia PGG podpisane 26.04.2016

- Podpisane dziś porozumienie pozwala na zawarcie umowy inwestorskiej i powołanie do życia 1. maja Polskiej Grupy Górniczej (PGG). To efekt wielu miesięcy negocjacji, które w finale doprowadziły do pogodzenia interesów inwestorów z branży energetycznej, banków oraz strony społecznej – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach.

czytaj więcej
 


Porozumienie pomiędzy Zarządem KW S.A. a organizacjami Związków Zawodowych 20.04.2016

19 kwietnia 2016r. w Katowicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem KW S.A. a organizacjami Związków Zawodowych.

czytaj więcej
 


Porozumienie w sprawie Polskiej Grupy Górniczej 19.04.2016

Jest porozumienie w sprawie powołania Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy z Kompanii Węglowej, ministrowie energii i zarząd spółki uzgodnili wspólny projekt. Każda ze stron poszła na daleko idące kompromisy. Porozumienie zakłada między innymi:

czytaj więcej
 


Komunikat w sprawie szkód górniczych 15.04.2016

W dniu 31 marca 2016 r. Kompania Węglowa S.A. zbyła na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalnię Węgla Kamiennego „Anna” (wydzieloną część KWK „Rydułtowy-Anna”). W związku z powyższym spółki zawarły porozumienie określające następujący zakres odpowiedzialności i tryb postępowania w sprawach szkód górniczych obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej
 


Kompania nadal wspiera absolwentów szkół górniczych 07.04.2016

Kompania Węglowa nadal jest zainteresowana zatrudnianiem absolwentów szkół górniczych. Tylko od 2015 roku pracę w kopalniach znalazło 299 absolwentów.

czytaj więcej
 


Prezes Tomasz Rogala w TVP Info 06.04.2016

1 maja 2016 r., to data rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej. Tej spółce, a także przyszłości górnictwa i zawodu górnika poświęcono rozmowę w serwisie BIZNES INFO nadawanym w TVP Info. 5 kwietnia br. gościem programu był prezes zarządu Kompanii Węglowej Tomasz Rogala, który mówił o celach powołania nowej spółki.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 04.04.2016

czytaj więcej
 


Audyt w Kompanii Węglowej pokazał potrzebę zmian 17.03.2016

Nietrafione inwestycje, brak działań restrukturyzacyjnych i naprawczych, złe wykorzystanie zasobów kopalń oraz ogromne koszty firm obcych to główne przyczyny trudnej sytuacji w jakiej znalazła się obecnie Kompania Węglowa. Takie wnioski płyną z audytu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Energii przez zespół kierowany przez senatora Adama Gawędę. Raport zapoczątkuje duże zmiany w firmie – zapewnia spółka.

czytaj więcej
 


Strona społeczna otrzymała biznesplan PGG 14.03.2016

W poniedziałek 14 marca br. doszło do kolejnego spotkania strony społecznej z zarządem Kompanii Węglowej. Zarząd KW przekazał związkowcom biznesplan Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która ma przejąć kopalnie Kompanii Węglowej. Ustalono, że kolejna tura rozmów odbędzie się za 21 marca.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 10.03.2016

czytaj więcej
 


Nowy dyrektor pionu do spraw pracy KW 08.03.2016

Prezes Kompanii Węglowej Pan Tomasz Rogala powołał Pana Jerzego Janczewskiego na stanowisko dyrektora pionu do spraw pracy Kompanii Węglowej, pełnomocnika zarządu do spraw pracy. Panu Jerzemu Janczewskiemu podlegać będą wszystkie piony dotychczasowego wiceprezesa do spraw pracy KW. Pan Jerzy Janczewski jest absolwentem technikum budowy okrętów w Gdańsku oraz Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku ekonomia. Pracę w górnictwie rozpoczął w 1978 roku od stanowiska elektryka pod ziemią. W późniejszych latach pełnił m. in. funkcje kierownika działu płac i norm oraz dyrektora do spraw pracy kopalni „Jankowice”.

czytaj więcej
 


Komunikat personalny 02.03.2016

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej powołała w dniu 2 marca 2016 roku członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Paniczka do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa do spraw ekonomiki i finansów KWSA na okres trzech miesięcy. Pan Andrzej Paniczek pełnił do tej pory funkcję dyrektora biura skarbca Kompanii Węglowej, w której pracuje od 2003 roku, czyli momentu jej powstania. Pan Andrzej Paniczek jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na wydziale finansów. W swojej karierze zawodowej pracował m. in. jako dyrektor do spraw ekonomicznych kopalni "Jankowice". Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

czytaj więcej
 


CZECHY: Rząd nie chce dofinansować kopalń 01.03.2016

Sytuacja ekonomiczna czeskiej spółki węglowej OKD jest coraz trudniejsza. Zatrudniająca ponad 13 tys. pracowników spółka zwróciła się ostatnio do rządu czeskiego o pomoc w wysokości 3 mld koron. W zamian obiecuje utrzymanie wydobycia i miejsc pracy do 2020 r. Samorządowcy ze Śląska i Moraw szansę na ratowanie rentownych części OKD upatrują w rozwiązaniach zastosowanych w Polsce, przez polski rząd oraz m. in. zarząd Kompanii Węglowej – poinformował portal górniczy NETTG.PL

czytaj więcej
 


Kopalnia „Jankowice” - najbezpieczniejsza 26.02.2016

Kopalnia Jankowice po kolejny raz wygrała konkurs „Bezpieczna Kopalnia” – ogłoszono podczas uroczystej gali Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.

czytaj więcej
 


Zmiany w zarządzie Kompanii Węglowej 24.02.2016

24 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. (KW) odwołała ze stanowiska prezesa spółki Krzysztofa Sędzikowskiego. Jednocześnie na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa spółki przejął członek Rady Nadzorczej Tomasz Rogala.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu KW do pracowników 22.02.2016


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczany broszurę nr 04/2016, komunikat Zarządu Kompanii Węglowej do Pracowników. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu KW do pracowników 15.02.2016


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczany broszurę nr 03/2016, komunikat Zarządu Kompanii Węglowej do Pracowników. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
 


Komunikat w sprawie rozmów na temat wynagrodzeń 12.02.2016

W dniu 11 lutego 2016 roku w siedzibie Kompanii Węglowej odbyło się kolejne spotkanie Zarządu KW ze stroną społeczną w sprawie rozłożenie 14-tki na raty.

czytaj więcej
 


Komunikat w sprawie 14 pensji 11.02.2016

W dniu 11 lutego 2016 roku w siedzibie Kompanii Węglowej odbyło się kolejne spotkanie zarządu KW ze stroną społeczną, na którym nie udało się dojść do porozumienia w sprawie wypłaty 14 pensji w ratach. Zarząd Kompanii Węglowej, pomimo wcześniejszych propozycji rozłożenia 14 pensji na trzy raty, zaproponował stronie społecznej rozłożenie 14-tki na dwie raty w następujących terminach:

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 05.02.2016

czytaj więcej
 


Polska Grupa Górnicza powstanie do końca kwietnia 04.02.2016

Jedenaście kopalń i cztery zakłady wejdą w skład Polskiej Grupy Górniczej. Toczą się rozmowy z inwestorami i termin na koniec kwietnia musi być dotrzymany – poinformował Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu Kompanii Węglowej, na spotkaniu z dziennikarzami 4 lutego 2016.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu KW do pracowników 03.02.2016


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczany broszurę nr 02/2016, komunikat Zarządu Kompanii Węglowej do Pracowników. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. inwestuje w ekogroszek 02.02.2016

Kompania Węglowa S.A. uruchomiła nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną linię do workowania ekogroszku RETOPAL® w KWK Piast. Produkcja Retopalu w 2016 roku wyniesie 285 tys. ton, co oznacza wzrost o prawie 50%.

czytaj więcej
 


Komunikat personalny 29.01.2016

Kompania Węglowa informuje, że Pan Przemysław Walczak, Wiceprezes Zarządu ds. Pracy złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 stycznia 2016 roku. Rezygnacja wiąże się z decyzją Pana Przemysława Walczaka o podjęciu nowych wyzwań zawodowych poza Kompanią Węglową.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu KW do Pracowników 29.01.2016

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczany broszurę nr 01/2016, komunikat Zarządu Kompanii Węglowej do Pracowników. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
 


Elektrociepłownia Chwałowice nie zanieczyszcza środowiska 25.01.2016

W związku z wypowiedzią  Prezydenta Rybnika – p. Piotra Kuczery z dnia 20 stycznia 2016 r. na antenie radia 90 FM sugerującą, że za wysokie stężenie benzenu w powietrzu w Rybniku odpowiada Elektrociepłownia Chwałowice informujemy, że działalność EC Chwałowice oparta jest o aktualne decyzje administracyjne (pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na pobór wody powierzchniowej, pozwolenie na zrzut ścieków do kanalizacji KWK), których zapisy są restrykcyjnie przestrzegane.

czytaj więcej
 


Rozmowa z prezesem Krzysztofem Sędzikowskim 22.01.2016

- Tworzymy Nową Kompanię Węglową, czyli Polską Grupę Górniczą na bazie 11 kopalń. To jeden z elementów, które zostały z pierwotnego planu - wyjaśnia w rozmowie z Trybuną Górniczą KRZYSZTOF SĘDZIKOWSKI, prezes Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Ważne oświadczenie w sprawie deputatów dla emerytów 15.01.2016

Resorty energii oraz rodziny, pracy i polityki społecznej przygotują specustawę porządkującą kwestię wypłat deputatu węglowego dla emerytów górniczych - przekazał w czwartek (14 stycznia) w Sejmie wiceszef ME Grzegorz Tobiszowski. Miałaby ona wejść w życie jeszcze w I półroczu br.

czytaj więcej
 


KW rozliczyła się z emeryckich deputatów za rok 2014 12.01.2016

Wraz z końcem 2015 r. Kompania Węglowa zakończyła rozliczenia dotyczące deputatów węglowych dla emerytów za 2014 r. Przelewy pieniężne zostały wysłane do tych uprawnionych, którzy nie zdecydowali się odebrać węgla w naturze - poinformował portal górniczy nettg.pl.

czytaj więcej
 


Zmiany personalne w kopalni Piast 29.12.2015

Zarząd Kompanii Węglowej SA informuje, że od 1 stycznia 2016 roku zdecydował o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora do spraw pracy kopalni Piast Panu Wiesławowi Bąkowi, który zastąpił na tym stanowisku Pana Jana Dąbrowę. Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpiła ze względów osobistych.

czytaj więcej
 


Grzegorz Tobiszowski: Nie zamykamy ani nie likwidujemy kopalń 28.12.2015

We wtorek, 22 grudnia br. Sejm RP znowelizował ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jej zapisy pozwalają m.in. na przedłużenie do 1 stycznia 2019 r. możliwości nieodpłatnego zbywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń zbędnego majątku spółek węglowych.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 20.12.2015

czytaj więcej
 


Nowa Kompania Węglowa powstanie w pierwszym kwartale 2016 r 18.12.2015

Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski przebywał w piątek, 18 grudnia na Śląsku. W siedzibie Kompanii Węglowej spotkał się z zarządem Spółki oraz z przedstawicielami organizacji związkowych. Ministrowi towarzyszyli Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu.

czytaj więcej
 


Nowa Kompania Węglowa niebawem powstanie 09.12.2015

Proces tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej będzie kontynuowany i zakończy się na przełomie I i II kwartału 2016 r .

czytaj więcej
 


Barbórka 2015 07.12.2015

Tegoroczna akademia barbórkowa Kompanii Węglowej odbyła się 4 grudnia br. w cechowni kopalni „Ziemowit”. Na uroczystość przybyli górnicy naszej spółki oraz zaproszeni goście, wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, środowisk naukowych, duchowieństwa. Przybyli m.in. posłowie Izabela Kloc i Krzysztof Sitarski, senator RP Adam Gawęda, Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu, ksiądz biskup Adam Wodarczyk. Obecni byli członkowie zarządu KWSA z prezesem Krzysztofem Sędzikowskim oraz Rady Nadzorczej z przewodniczącą Małgorzatą Niezgodą.

czytaj więcej
 


Życzenia barbórkowe Krzysztofa Sędzikowskiego Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej 02.12.2015

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 01.12.2015

czytaj więcej
 


Sebastian Kuchcik z kopalni „Chwałowice” wygrał konkurs bhp „Pracuję bezpiecznie” 19.11.2015

XII finał konkursu bhp „Pracuję bezpiecznie” wygrał Sebastian Kuchcik z kopalni „Chwałowice”. Zwycięzca pracuje w górnictwie od 13 lat. Jest elektromonterem i ratownikiem górniczym. W konkursie startował po raz drugi. W ubiegłym roku dotarł do półfinału.

czytaj więcej
 


Nowy prezes Kompanijnego Ośrodka Szkolenia 19.11.2015

Rada Nadzorcza Kompanijnego Ośrodka Szkolenia w Knurowie, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, powołała na stanowisko prezesa KOS-u Pana Pawła Kopijera, który obejmie swoją funkcję  z  dniem 20 listopada 2015 roku. Do konkursu na stanowisko prezesa KOS-u zgłosiło się 10 kandydatów. Ośrodek Szkolenia to spółka, której 100 procentowym właścicielem jest Kompania Węglowa S.A. KOS prowadzi szeroką działalność szkoleniową, nie ograniczając się jedynie do przemysłu wydobywczego. Oprócz szkoleń górniczych, firma przeprowadza także szkolenia budowlane oraz specjalistyczne.

czytaj więcej
 


Komunikat w sprawie finansowania KW 18.11.2015

Zarząd Kompanii Węglowej informuje, że rozmowy na temat finansowania KW są na bardzo zaawansowanym etapie i zostaną zakończone do początku grudnia br. Oznacza to, że spółka uzyska finansowanie na najbliższe miesiące, niezbędne do uregulowania zobowiązań m. in. wynagrodzeń i Barbórki. Uzyskanie finansowania pozwoli spółce funkcjonować do czasu wdrożenia docelowego modelu finansowania i działalności Kompanii Węglowej.

 


Zmiany personalne w kopalniach Kompanii Węglowej 10.11.2015

Zarząd Kompanii Węglowej zdecydował o zmianie na stanowisku dyrektora kopalni Piast. Dotychczasowego dyrektora Pana Jacka Kudelę zastąpił Pan Krzysztof Setlak dotychczasowy dyrektor do spraw produkcji kopalni Ziemowit.

czytaj więcej
 


Znamy finalistów konkursu „Pracuję bezpiecznie” 05.11.2015

Wyłoniono dziesięciu najlepszych uczestników konkursu „Pracuję bezpiecznie”. W półfinałowej rozgrywce, którą przeprowadzono 4 listopada 2015 r. w kopalni „Sośnica” wzięło udział 51 zawodników.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 30.10.2015

 

czytaj więcej
 


Rezygnacja prezesa zarządu Kompanii Węglowej 26.10.2015

23 października br., Krzysztof Sędzikowski, sprawujący funkcję prezesa zarządu Kompanii Węglowej, złożył  rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 grudnia 2015 r.

czytaj więcej
 


Wypadek śmiertelny w KWK Piast 23.10.2015

22 października br. w kopalni „Piast” doszło do śmiertelnego wypadku, któremu uległ 36-letni górnik, zatrudniony w kopalni od 2008 roku.

czytaj więcej