W skrócie :

Komunikat Zarządu Kompanii Węglowej 17.04.2014

Zarząd Kompanii Węglowej uwzględniając aktualną sytuację rynkową, skutkującą pogłębiającymi się trudnościami w sprzedaży węgla energetycznego, podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia, tzw. przestój ekonomiczny, w okresie 28.04 do 5.05 (4 dni robocze) w niektórych kopalniach spółki.

czytaj więcej
 


Kompania sprzedaje kopalnie „Knurów – Szczygłowice” 11.04.2014

Zarządy Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisały 10 kwietnia 2014 roku w Katowicach umowę przedwstępną sprzedaży kopalni „Knurów – Szczygłowice”. Cena transakcji zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa wyniosła 1.490.000.000 zł.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 28.03.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. po dokonaniu kontroli zgłoszeń na stanowiska członków Zarządu Kompanii Węglowej S.A. IX kadencji, podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydatów do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 25.03.2014

Drodzy Czytelnicy!
Mimo trudnego okresu, jaki przeżywa bez wątpienia nasza spółka pokazaliśmy, że potrafimy rywalizować z innymi koncernami węglowymi. Dowodem na to są wyniki konkursu Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w których kopalnie Kompanii zajęły czołowe miejsca. Najważniejszy jest fakt, że nie zatraciliśmy proporcji w ocenie wartości. Na szczycie tego systemu stale stoi bezpieczeństwo pracy i żaden kryzys nie może tej hierarchii zmienić.

czytaj więcej
 


Posiedzenia Zespołów Porozumiewawczych w Knurowie i Bieruniu 14.04.2014

Ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących w zlewni potoku Szczygłowickiego była jednym z najważniejszych tematów obrad ostatniego Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji górniczej pod Knurowem. Podczas spotkania szczegółowo omówiono pierwszy etap przedsięwzięcia - budowę nowego mostu-przepustu na rzece Bierawce.

czytaj więcej
 


Lepiej niż rok temu 17.03.2014

Kompanii Węglowej udało się utrzymać spadkowy trend wypadków przy pracy, których w 2013 roku było mniej niż rok wcześniej. Wciąż największym problemem są wypadki wśród górników z najmniejszym stażem pracy. Tendencja w tej grupie zawodowej niestety nie maleje.

czytaj więcej
 


Obradował Zespół Porozumiewawczy… 27.03.2014

W 2013 r. Kompania Węglowa naprawiła szkody górnicze w Rydułtowach, Radlinie, Pszowie, Rybniku, Wodzisławiu Śl. i Gaszowicach na łączną kwotę prawie 33,8 mln zł.

czytaj więcej
 


Konkurs na członków zarządu Kompanii 05.03.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu Kompanii Węglowej oraz wiceprezesów – ds. ekonomiki i finansów, ds. sprzedaży i marketingu, ds. produkcji, ds. pracy, ds. restrukturyzacji i rozwoju.
     Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 25 marca 2014. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 26 marca 2014 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi odbędą się 25 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 04.03.2014

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego miesięcznika, a w nim niezwykle ważne informacje o przyjęciu przez Radę Nadzorczą „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014-2020”. Porozumienie, które udało się osiągnąć po ponad stu godzinach negocjacji ze stroną społeczną, umożliwi zarządowi wdrożenie programu restrukturyzacji, który do 2020 roku ma przynieść w Kompanii Węglowej aż 1,2 mld zł  oszczędności.

czytaj więcej
 


Kompania liderem bezpieczeństwa! 28.02.2014

Kompania Węglowa zdominowała w tym roku konkurs na najbezpieczniejszą kopalnię 2013 roku zdobywając wszystkie najważniejsze wyróżnienia! Sukces odnieśliśmy także w kategorii kopalni roku, największego postępu oraz innowacyjności.

czytaj więcej
 


Przed nami trudne czasy… 25.02.2014

Pomimo kilku czarnych chmur, które zgromadziły się obecnie nad górnictwem, nie musimy wstydzić się dotychczasowych efektów restrukturyzacji branży. Kopalnie nadal mają przed sobą przyszłość, pod warunkiem, że poprawią efektywność  i będą elastycznie reagować na wymagania rynku – to wnioski płynące z Kongresu Węglowego zorganizowanego w wtorek w Katowicach przez Dziennik Gazetę Prawną. W dyskusji uczestniczył Piotr Rykala, wiceprezes Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu Kompanii Węglowej 07.02.2014

Zarząd Kompanii Węglowej i zakładowe organizacje związków zawodowych podpisały 6 lutego 2014 r. w siedzibie spółki w Katowicach porozumienie kończące opiniowanie projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata
2014 – 2020”.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 03.02.2014

Rozpoczynamy kolejny rok pracy. Do Waszych rąk trafia najnowszy numer miesięcznika, a w nim przypomnienie najważniejszych wydarzeń roku minionego. Głównym materiałem jest relacja z konferencji prasowej, podczas której zarząd zaprezentował założenia programu restrukturyzacji naszej firmy. Jest to temat, do którego z pewnością wrócimy w kolejnych numerach miesięcznika „Kompania Węglowa”.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. 31.01.2014

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. w dniu 31 stycznia 2014 roku w Katowicach była m.in. bieżąca sytuacja spółki oraz analiza przedstawionego przez Zarząd „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020” i „Planu Techniczno – Ekonomicznego na 2014 rok”.

      Problematyka ta będzie rozpatrywana na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 


Zarząd przyjął program restrukturyzacji 23.01.2014

Podczas konferencji prasowej, którą zorganizowano w czwartek w siedzibie Kompanii Węglowej, Marek Uszko wiceprezes zarządu poinformował dziennikarzy, że 23 stycznia zarząd w specjalnej uchwale przyjął projekt programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014-2020 oraz plan techniczno-ekonomiczny na 2014 rok. 24 stycznia dokument zostanie przesłany Radzie Nadzorczej spółki, która rozpatrzy go 31 stycznia.

czytaj więcej
 


Oświadczenie Zarządu Kompanii Węglowej 17.01.2014

Trwający od 29.11.2013 roku proces opiniowania projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020” pomiędzy Zarządem spółki a zakładowymi organizacjami związków zawodowych miał na celu wypracowanie porozumienia. W jego wyniku mogły ulec zmianie niektóre ważne elementy tego programu.  Strony znacznie zbliżyły swoje stanowiska, co umożliwiłoby zawarcie porozumienia.

czytaj więcej
 


W Sejmie o sytuacji Kompanii Węglowej 09.01.2014

Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej do spraw produkcji uczestniczył w czwartek 9 stycznia w obradach Nadzwyczajnej Komisji do spraw Energetyki i Surowców Energetycznych. Spotkanie było poświęcone polityce energetycznej Polski oraz planom restrukturyzacji sektora węglowego, w tym Kompanii Węglowej. W obradach wzięli także udział prezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego.

czytaj więcej
 


Starsi górnicy pracują ostrożniej 16.12.2013

Kompanii Węglowej udało się w tym roku utrzymać spadkowy trend wypadków przy pracy, których jest mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Bezpieczeństwo w kopalniach jest priorytetem spółki.

czytaj więcej
 


Samorządowcy poznali program naprawczy spółki 12.12.2013

- Mogę państwa uspokoić, że nie ma planów likwidacji kopalń. Przygotowujemy proces łączenia zakładów, który w obecnej sytuacji spółki jest niezbędny – powiedział Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej podczas spotkania z samorządowcami z gmin górniczych, które odbyło się 12 grudnia w siedzibie spółki w Katowicach.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 11.12.2013

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer miesięcznika. Tym razem poświęcony jest prawie w całości obchodom górniczego święta – Barbórki.
Znajdziecie tu relacje z głównej akademii oraz imprez barbórkowych we wszystkich kopalniach naszej spółki…

czytaj więcej
 


Kompania sprzedała akcje PKW 10.12.2013

Kompania Węglowa sprzedała Tauron Polska Energia akcje Południowego Koncernu Węglowego. Umowę, której wartość wyniosła  310 mln zł, podpisali 10 grudnia prezes i wiceprezes Zarządu spółki Tauron Dariusz Lubera i Krzysztof Zawadzki oraz wiceprezesi Zarządu Kompanii Krzysztof Brejdak i Jacek Nowak.

czytaj więcej
 


Największym kapitałem są ludzie (WIDEO) 09.12.2013

Barbórkowa uroczystość pracowników centrali Kompanii Węglowej
- Obchodząc 11. Barbórkę zdajemy sobie sprawę, że kolejny rok będzie trudny dla naszej firmy – powiedział Marek Uszko, wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej 9 grudnia na uroczystym spotkaniu pracowników centrali w Katowicach.-  Przed nami proces restrukturyzacji firmy. To konieczność, gdyż nastąpiło radykalne obniżenie przychodów firmy liczonych w miliardach złotych.

czytaj więcej
 


Metan pracuje w Brzeszczach (WIDEO) 09.12.2013

W kopalni „Brzeszcze” 9 grudnia 2013 r. oddano do użytku nowoczesną stację odmetanowania.
Prace nad koncepcją nowego obiektu stacji trwały od 2006 roku. Pozwolenie na budowę otrzymano w sierpniu 2012 roku. Stacja wraz z rurociągami ssącymi i tłocznymi po pozytywnym ruchu próbnym bez pobierania metanu i po odbiorach technicznych 3 grudnia br. uzyskała pozwolenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach na eksploatację.

czytaj więcej
 


Wicepremier Elżbieta Bieńkowska na Barbórce w kopalni "Ziemowit" 30.11.2013

Uroczyste obchody górniczego święta w kopalni „Ziemowit” zaszczyciła obecnością wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Pani wicepremier zauważyła, że tak się złożyło, iż uroczystość w Lędzinach, to jej jedyna tegoroczna Barbórka. W tym, że przyjechała akurat do „Ziemowita” nie ma jednak żadnego przypadku, bo – jak stwierdziła – ma tu wielu przyjaciół.
Przypomniała, że gościła u lędzińskich górników także rok temu, kiedy kopalnia obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia

czytaj więcej
 


Uroczysta akademia barbórkowa w Teatrze Śląskim (WIDEO) 29.11.2013

Apelujemy o patriotyzm gospodarczy

W piątek, 29 listopada w gmachu Teatru Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczysta akademia barbórkowa Kompanii Węglowej. Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej na początku swojego przemówienia złożył hołd wielowiekowej górniczej tradycji i pokłonił się nisko ciężkiej, niebezpiecznej i uczciwej pracy górników.  

czytaj więcej
 


Otwarta kontraktacja na rok 2014 28.11.2013

Kompania Węglowa S.A. informuje o rozpoczęciu kontraktacji węgla na rok 2014.

Zapraszamy do składania ofert podmioty zużywające węgiel energetyczny oraz firmy pośredniczące w sprzedaży miałów i węgli opałowych na rynku krajowym.
W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę sortymentów miałowych o kaloryczności 18-27 MJ/kg oraz znane i cenione na rynku odbiorców detalicznych sortymenty grube,średnie i paliwa kwalifikowane.

Zapraszamy do zakupu w konkurencyjnych cenach, z możliwością uzyskania atrakcyjnych bonifikat. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów oraz stałe ceny.

Tylko teraz mają Państwo okazję do kontraktacji na bardzo korzystnych warunkach.

    Termin składania ofert :
  • do 13.XII.2013 r.
    Dla pośredników obsługujących klientów detalicznych w zakresie sprzedaży węgli opałowych oraz sortymentów miałowych. (szczegóły)
  • do 20.XII.2013 r.
    Dla finalnych odbiorców i firm pośredniczących w sprzedaży sortymentów miałowych (szczegóły)

 


Remont ulicy Prostej na półmetku! 12.12.2013

Remont ulicy Prostej był najważniejszym tematem spotkania zespołu koordynacyjnego do spraw złagodzenia skutków eksploatacji górniczej na terenie Rybnika. Okazało się, że wykonawca wywiązuje się ze swoich zadań i prace przy przebudowie są już zaawansowane w ponad 50 proc. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na lipiec 2014 roku.

czytaj więcej
 


Sprostać konkurencji 02.12.2013

Wiceprezesi zarządu Kompanii Węglowej Marek Uszko, Piotr Rykala i Krzysztof Brejdak spotkali się 2 grudnia 2013 z dziennikarzami. Na konferencji prasowej, która odbyła się w gmachu spółki w Katowicach przedstawiono mediom stan zawansowania prac nad programem naprawczym Kompanii Węglowej, który zostanie przedstawiony stronie społecznej do konsultacji.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 25.11.2013

Najnowszy numer miesięcznika Kompania Węglowa jest w dużej części poświęcony tematyce barbórkowej. Znajdziecie tu pierwsze relacje z obchodów górniczego święta.

Redakcja składa wszystkim górnikom i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Niech święta Barbara ma nas wszystkich w swojej opiece!

czytaj więcej
 


Pamiętali o górnikach z „Halemby” 21.11.2013

W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej, 21 listopada odprawiono uroczystą mszę św. w siódmą rocznicę katastrofy w kopalni „Halemba”, w której zginęło 23 górników. W nabożeństwie uczestniczyły rodziny ofiar, mieszkańcy Rudy Śląskiej oraz przedstawiciele samorządu i górnictwa. Kompanię Węglową reprezentowali Piotr Rykala, wiceprezes zarządu do spraw pracy oraz zarządzania i rozwoju oraz Wojciech Szymiczek dyrektor kopalni „Halemba - Wirek”. W nabożeństwie uczestniczyła także Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej oraz poczty sztandarowe kopalń i organizacji związkowych.

czytaj więcej
 


Naszym priorytetem stabilne miejsca pracy 21.11.2013

Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej:
- Priorytetem naszych działań jest zapewnienie stabilnych miejsc pracy przez wiele lat. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 19 listopada zarząd Kompanii Węglowej przyjął kluczowe założenia programu restrukturyzacji. W obecnej skomplikowanej sytuacji rynkowej dla naszej firmy przyjęcie i realizacja tego programu mają kolosalne znaczenie. Wpłynie on nie tylko na sytuację finansową Kompanii Węglowej i jej pozycję wśród producentów węgla, ale przede wszystkim zdecyduje o możliwości utrzymania kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.

czytaj więcej
 


Kompania będzie prostować budynki 26.11.2013

Największym problemem gminy Marklowice w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą jest wychylenie części budynków. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w latach 2013-15 na terenie gminy problem może dotknąć 131 takich obiektów, które znajdą się w zasięgu eksploatacji.

czytaj więcej
 


„Barbórka” w kopalni „Marcel” 18.11.2013

Tegoroczną „Barbórkę” w Kompanii Węglowej zainaugurowano 16 listopada w kopalni „Marcel”, która obchodzi jubileusz 130-lecia istnienia. Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej podziękował górnikom za ich trud i zaapelował o solidarność w tych trudnych dla górnictwa czasach.

czytaj więcej
 


Wicepremier w Kompanii Węglowej 16.11.2013

Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki spotkał się w sobotę 16 listopada w Kompanii Węglowej w Katowicach z zarządami spółek węglowych. Oceniono bieżące wyniki finansowe spółek węglowych oraz kondycję sektora.

czytaj więcej
 


„Czarny Diament” dla kopalni „Rydułtowy-Anna” 18.11.2013

Kopalnia „Rydułtowy-Anna”  należąca do Kompanii Węglowej znalazła się wśród laureatów „Czarnych Diamentów”, nagród przyznawanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

czytaj więcej
 


Kompania naprawi budynki w Piekarach Śl. 15.11.2013

Kompania Węglowa naprawi cztery budynki wielorodzinne przy ul. Roździeńskiego w Piekarach Śląskich, które ucierpiały z powodu szkód górniczych. Udało się zawrzeć w tej sprawie ugodę z właścicielem obiektów.

czytaj więcej
 


Wyregulują potok Bielszowicki 13.11.2013

Kompania Węglowa wspólnie z Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej zajmą się likwidacją zagrożeń powodziowych w rejonie potoku Bielszowickiego. To jeden z najpilniejszych problemów do rozwiązania na terenie miasta.

czytaj więcej
 


Finał konkursu „Pracuję bezpiecznie” 08.11.2013

Mariusz Szczot, 32-letni pracownik wydziału przeróbki mechanicznej węgla kopalni „Bolesław Śmiały” zwyciężył w jubileuszowej 10. edycji konkursu „Pracuję bezpiecznie”, który zorganizowano 8 listopada w Domu Kultury w Niedobczycach. Drugie miejsce zajął Damian Starowicz z kopalni „Halemba-Wirek”, a trzecie Marek Burek z kopalni „Brzeszcze”.

czytaj więcej
 


Najważniejsze bezpieczeństwo górników 07.11.2013

- Wczorajsze wstrząsy w kopalni Piekary przyspieszyły decyzję Zarządu Kompanii Węglowej i dyrekcji dotyczące skoncentrowania  wydobycia w tym zakładzie wydobywczym tylko na jednej ścianie – powiedział Marek Uszko, wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej. - Zdarzenie to przyspieszy również przeniesienie ponad 600 pracowników z Piekar do innych kopalń spółki.

czytaj więcej
 


Oświadczenie Zarządu Kompanii Węglowej 24.10.2013

W związku z ogłoszeniem przez związki zawodowe Kompanii Węglowej pogotowia strajkowego zarząd spółki oświadcza, że nie naruszył żadnych zawartych porozumień ze stroną społeczną.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 31.10.2013

Rok 2013 powoli dobiega końca. Był to trudny czas dla Kompanii Węglowej. Przed nami kolejne niełatwe miesiące. Zarząd przygotowuje program naprawczy, który po­zwoli naszej spółce wyjść na prostą. To naj­ważniejszy temat dla nas wszystkich. Piszemy o tym, rzecz jasna, w najnowszym numerze Waszego miesięcznika…

czytaj więcej
 


Kopalnia wyremontuje kościół w Bytomiu-Karbiu 31.10.2013

W bytomskim magistracie, 30 października odbyło się piąte posiedzenie Zespołu  Porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na terenie miasta Bytomia. Spotkaniu przewodniczył Jarosław Grzeszczak, zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a wzięli w nim udział Andrzej Panek, zastępca prezydenta Bytomia, przedstawiciele kopalń „Piekary” i „Bobrek-Centrum”, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Zakładu Górniczego „Eko-Plus”, Centralnej Pompowni Bolko oraz centrali Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Wstrząsy pod kontrolą 24.10.2013

W mikołowskim Urzędzie Miasta 23 października br., odbyło się szesnaste posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla miasta Mikołowa. Spotkaniu przewodniczył Roman Sus, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a wzięli w nim udział przedstawiciele miasta z Adamem Putkowskim, zastępcą burmistrza Mikołowa, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz dyrektorzy kopalń Kompanii Węglowej: „Bielszowice”, „Sośnica-Makoszowy”, „Halemba-Wirek” oraz „Bolesław Śmiały”.

czytaj więcej
 


Ekolaur dla Kompanii Węglowej 23.10.2013

W XII edycji konkursu „Ekolaury” nagrodę w kategorii „Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska” otrzymała Kompania Węglowa za przedsięwzięcia zrealizowane w okresie 10 lat działalności.

czytaj więcej
 


Rada „za” emisją obligacji 18.10.2013

Kompania Węglowa SA zakończyła negocjacje programu emisji obligacji, uzyskała zgodę Rady Nadzorczej i 18 października 2013 r. podpisała Umowę Emisji Obligacji Średnioterminowych do maksymalnej kwoty 1.230.000.000,00 zł. Uruchomienie programu planowane jest w terminie do końca października br.

czytaj więcej
 


Konsultacje nad programem restrukturyzacji 16.10.2013

W centrali Kompanii Węglowej w Katowicach 16 października odbyło się spotkanie zarządu spółki z Radą Pracowników. Omawiano stan prac nad program restrukturyzacji oraz wieloletnią strategią rozwoju firmy. Zarząd przedstawił bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową.

czytaj więcej
 


Specjalna infolinia dla górników 11.10.2013

Dla pracowników Kompanii Węglowej zainteresowanych wsparciem z Funduszu Profilaktyki Medycznej uruchomiono specjalną infolinię pod numerem 801-401-999 lub (32) 401-99-99. Pracownicy mogą dowiedzieć się jak uzyskać dofinansowanie do badań medycznych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa „Ekoodpowiedzialna w biznesie” 08.10.2013

Podczas uroczystej gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu, Kompania Węglowa 7 października 2013 r. otrzymała wyróżnienie w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie”.

czytaj więcej
 


Kopalnia nie zalewa gminy 08.10.2013

Przedstawiciele kopalni „Sośnica-Makoszowy”, miejscowi samorządowcy oraz kilkudziesięciu mieszkańców gminy Gierłatowice wzięło udział w audycji Radia Katowice „Wszystko na temat”, którą zrealizowano w poniedziałek 7 października na terenie gimnazjum w Przyszowicach. Przedstawiciele kopalni rzeczowo odpierali zarzuty dotyczące zalewania terenów Przyszowic i Paniówki tłumaczyli, że za wszystkie zabezpieczenia przeciwpowodziowe odpowiada gmina, a nie górnictwo.

czytaj więcej
 


Ocenili wydobycie pod Knurowem i Bieruniem 14.10.2013

W sali NOT-u przy kopalni „Knurów-Szczygłowice” odbyło się 10 października br., 38 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji górniczej pod Knurowem. Obradom przewodniczył Roman Sus, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a uczestniczyli w nim m. in. zastępca prezydenta Knurowa, dyrektor kopalni „Knurów-Szczygłowice”, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Lasów Państwowych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz centrali Kompanii Węglowej.

czytaj więcej