Aktualności :

Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 21.11.2014

Mirosław Taras odwołany ze stanowiska Prezesa Zarządu KW S.A.

czytaj więcej
 


Nowy regulamin aukcji elektronicznych 21.11.2014

Informujemy, że od 21 listopada 2014 roku na stronie internetowej KWSA pojawił się nowy regulamin aukcji elektronicznych na sprzedaż węgla. Z nowym regulaminem można zapoznać się w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż węgla/Regulamin aukcji nowy!

czytaj więcej
 


Oświadczenie Zarządu KW SA dotyczące deputatów węglowych emerytów i rencistów 12.11.2014

Wyrażamy najwyższe uznanie i szacunek dla organizatorów i uczestników manifestacji emerytów i rencistów w dniu 12 listopada 2014 r. za ich odpowiedzialność i kulturę przeprowadzonego protestu.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 04.11.2014

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer miesięcznika „Kompania Węglowa”. Tym razem wiodącym materiałem jest wywiad z Henrykiem Paszczą, dyrektorem ARP w Katowicach, pod znamiennym tytułem „Jak wrócić do górniczego raju?”. Warunki, by udał się taki powrót – jeżeli nawet nie do „raju”, ale przynajmniej do małej stabilizacji – są dość trudne do spełnienia, ale nie niemożliwe…

czytaj więcej
 


„Gazeta Krakowska” napisała nieprawdę 20.10.2014

 W związku z artykułem pt. „W kopalni „Piast” głazy spadły na rusztowania”, który ukazał się 15 października 2014 r. w „Gazecie Krakowskiej” informujemy, że dyrekcja kopalni „Piast” skierowała do redakcji sprostowanie o następującej treści: „Informacja zawarta w artykule nie jest prawdziwa, a opisane wydarzenie nie miało w kopalni „Piast” miejsca” – czytamy w przesłanym piśmie.

czytaj więcej
 


Zaproszenie do nabycia udziałów KW S.A. w Spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. 15.10.2014

Zarząd Kompanii Węglowej zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia 710 469 udziałów Kompanii Węglowej w Spółce Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

czytaj więcej
 


Apel Fundacji Rodzin Górniczych 09.10.2014

Każdy kto chce pomóc górnikom poszkodowanym w wypadku, który wydarzył się 6 października 2014 roku w kopalni Mysłowice-Wesoła może wpłacić darowiznę na specjalne konto Fundacji Rodzin Górniczych.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 03.10.2014

Drodzy Czytelnicy!
Kolejny numer miesięcznika „Kompania Węglowa” trafia w Wasze ręce. Wiodącym materiałem jest wywiad z Mirosławem Tarasem, prezesem zarządu naszej spółki. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się sytuacją firmy.

czytaj więcej
 


Ambasador Japonii w KW S.A. 02.10.2014

Makoto Yamanaka, Ambasador Japonii w Polsce był 30 września br. gościem Kompanii Węglowej. Towarzyszyli mu przedstawiciele Mitsui & Co. pod przewodnictwem Toshiaki Muramatsu, szefa przedstawicielstwa firmy na Europę, Afrykę i Bliski Wschód.

czytaj więcej
 


Nowe ceny węgla z kopalń „Bolesław Śmiały, „Piast” i „Ziemowit” 01.10.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej S.A informuje, że od 13 października 2014 r. podwyższone zostaną średnio o 2 proc. ceny Kostki, Orzecha i Groszku w KWK „Bolesław Śmiały”, KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”.

czytaj więcej
 


Kompania stabilizuje swoje finanse 23.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. informuje, iż podjął Uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r. Tym samym wypowiedział porozumienia zawarte z organizacjami związków zawodowych z dnia 20 grudnia 2004 r. i z dnia 6 lutego 2014 r. Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

czytaj więcej
 


Formalne zakończenie konsultacji 19.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. informuje, iż wystosował do działających w spółce organizacji związkowych zaproszenie do rozmów konsultacyjnych w dn. 19 września 2014 r. dotyczących „Programu naprawczego KW S.A. na lata 2014 -2020”. W odpowiedzi, uzyskał oświadczenie, działającego w imieniu organizacji związkowych, Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego o odrzuceniu zaproszenia oraz podtrzymujące stanowisko Sztabu uznające konsultacje za zerwane.

czytaj więcej
 


Nowe ceny Retopalu z KWK „Piast” 18.09.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej S.A informuje, że od 1 października 2014 r. podwyższone zostaną w KWK "Piast" ceny Retopalu luzem o 5 proc. oraz Retopalu workowanego o 6,6 proc.

czytaj więcej
 


Zerwanie konsultacji dotyczących planu naprawczego Kompanii 16.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej ze zdumieniem przyjmuje stanowisko Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii Węglowej, zrzeszającego 13 organizacji związkowych, o zerwaniu przez stronę społeczną konsultacji dotyczących planu naprawczego spółki.

czytaj więcej
 


Zarząd rozmawia ze związkami zawodowymi 10.09.2014

We wtorek, 9 września 2014 r. w siedzibie Kompanii Węglowej, odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Spółki z przedstawicielami związków zawodowych, dotyczące „Planu naprawczego KW S.A. na lata 2014 – 2020”. Stronie społecznej przekazany został projekt jednolitego tekstu w/w dokumentu. Władze spółki, szanując  zasady partnerstwa w dialogu społecznym, przystały na wniosek związków zawodowych, by potraktować to jako formalne rozpoczęcie procesu konsultacji.  Podstawowe założenia Planu nie uległy zmianie. Strony uzgodnią w najbliższych dniach termin kolejnego spotkania konsultacyjnego.

czytaj więcej
 


Podrożeją wybrane grupy produktów 04.09.2014

Kompania Węglowa S.A. informuje o kolejnych zmianach cen wybranej grupy swoich produktów. Od dnia 15 września 2014 r. o 4% podrożeje flotokoncentrat z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” oraz o 13% wzrośnie cena mułu z KWK „Rydułtowy – Anna.”

czytaj więcej
 


Konsultacje społeczne Planu naprawczego KW S.A. 02.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A.  rozpoczął konsultacje społeczne  dotyczące wdrożenia „Planu naprawczego spółki na lata 2014-2020”. 2 września 2014 r. w siedzibie Kompanii w Katowicach odbyło się spotkanie Zarządu spółki w tej sprawie z przedstawicielami związków zawodowych. Dyskusja trwała kilka godzin. Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi zaplanowano na 9 września, zaś spotkanie z przedstawicielami Rady Pracowników  odbędzie się pod koniec września.

czytaj więcej
 


ABW prowadziła czynności procesowe w KW S.A. 26.08.2014

26 sierpnia 2014, od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze ABW prowadzili czynności procesowe, w siedzibie spółki oraz jej oddziale KWK Brzeszcze, związane z postępowaniem prowadzonym przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

czytaj więcej
 


Wzrost cen paliw kwalifikowanych 14.08.2014

Kompania Węglowa S.A. informuje, iż od dnia 1 września 2014 r. ceny paliw kwalifikowanych oferowanych przez spółkę wzrosną o 1 %.

 


Zarząd KW S.A. będzie chronił miejsca pracy 08.08.2014

Kompania opracowała Plan naprawczy
Kompania Węglowa S.A. przygotowała i przekazała organom właścicielskim założenia Planu naprawczego na lata 2014 - 2020. Podstawowym celem restrukturyzacji jest uzyskanie płynności finansowej i odbudowa kapitału własnego Kompanii do 2016 roku oraz budowa wartości spółki, poprzez wzrost efektywności w latach 2017 - 2020.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 01.08.2014

W wakacyjnym numerze wiele tematów produkcyjnych – ruszyła nowa ściana w „Marcelu”, wznawiamy produkcję paliwa ekologicznego w „Bobrku”. Polecam szczególnie rozmowę miesiąca – tym razem z dr.hab. inż. Krzysztofem Cybulskim, dyrektorem Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Publikujemy także pierwsze efekty wakacyjnego konkursu fotograficznego. Mam nadzieję, że Autorzy będą mieć satysfakcję.

czytaj więcej
 


Kompania sfinalizowała transakcję z JSW 01.08.2014

Kompania Węglowa sfinalizowała transakcję zbycia wydzielonej części przedsiębiorstwa, kopalni Knurów – Szczygłowice na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Wartość transakcji to 1,49 mld złotych. Umowa w tej sprawie została podpisana przez zarządy obu spółek w dniu 31 lipca 2014 r.  Środki uzyskane ze sprzedaży, Kompania przeznaczy na bieżącą działalność.

 


Kompania z Mitsui zbudują elektrownię Czeczott 23.07.2014

Zarząd Kompanii Węglowej informuje, iż w dn. 23 lipca br. podpisana została z japońskim koncernem Mitsui Umowa O Wspólnym Rozwoju Projektu Budowy Elektrowni Czeczott w miejscowości Wola. Porozumienie przewiduje trzy fazy realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 07.07.2014

Konieczne oszczędności nie ominęły naszej redakcji. Kredowa gazeta „na bogato” zderzyła się z trudną rzeczywistością i musi, przynajmniej na jakiś czas, zmienić image. Chcąc jednak zrekompensować zmianę papieru Czytelnikom przyzwyczajonym do dotychczasowego wydania, postanowiliśmy poddać miesięcznik gruntownemu liftingowi. Proponujemy nową, odświeżoną i – mamy nadzieję – bardziej atrakcyjną szatę graficzną. Bez zmian pozostają format, objętość i większość rubryk. Wasza gazeta nadal ukazywać się będzie co miesiąc.

czytaj więcej
 


KW S.A. - otwarta droga do Umowy z obligatariuszami 03.07.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A.  informuje, iż podpisane zostało wstępne porozumienie z podmiotami – Gwarantami Programu Obligacji  w sprawie wykonywania zobowiązań spółki, rolowania obligacji oraz emisji obligacji nowej serii, związanej z planowaną przez Kompanię restrukturyzacją zadłużenia finansowego.

czytaj więcej
 


Zmiany w składzie zarządu Kompanii Węglowej 27.06.2014

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej SA powołała z dniem 1 lipca 2014 r. pana Janusza Chmielewskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji.

czytaj więcej
 


Aukcje elektroniczne wznowione 27.06.2014

Informujemy, iż wznowiony został system sprzedaży poprzez funkcje Aukcji Elektronicznych. Szczegóły prowadzonych aukcji dostępne są na stronie głównej KW SA w zakładce Sprzedaż węgla/aukcje.

 


Pracujemy bezpieczniej 16.06.2014

Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kompanii Węglowej. Jak co miesiąc przedstawiono statystyki wypadkowe. Okazuje się, że pracujemy bezpieczniej.

czytaj więcej
 


Ratownicy z „Bobrka” znów najlepsi (WIDEO) 13.06.2014

Zastęp reprezentujący kopalnię „Bobrek-Centrum” Ruch Bobrek wygrał zawody drużyn ratowniczych Kompanii Węglowej, które odbyły się 13 czerwca br. na stadionie w Bytomiu-Miechowicach.

czytaj więcej
 


Zmiany kadrowe 16.06.2014

Zarząd Kompanii Węglowej powołał na stanowisko dyrektora kopalni Piekary, Andrzeja Maleszę.

 


Konferencja prasowa zarządu Kompanii Węglowej (WIDEO) 12.06.2014

Zarząd Kompanii Węglowej spotkał się 12 czerwca 2014 r. z dziennikarzami. W konferencji uczestniczyli Mirosław Taras, prezes zarządu oraz Michał Sobel, Marek Uszko i Piotr Rykala, wiceprezesi.

czytaj więcej
 


Można podpisywać porozumienie 06.06.2014

W związku z artykułami prasowymi, które ukazały się w „Dzienniku Zachodnim” „Premier przedstawi plan dla górnictwa” (5.06.2014, str. 4) oraz „Tusk ratuje kopalnie, a związkowcy „zwalniają” z pracy 2500 górników” (6.06.2014 r. str.9)  informujemy  pracowników Kompanii, że z powodu nierzetelności gazety podkreślonej tytułem na stronie pierwszej  „2500 ludzi z Kompanii Węglowej na bruk?”  rzecznik prasowy KW  SA Zbigniew Madej zwrócił się pismem z 5 czerwca tego roku do redaktora naczelnego „DZ” o sprostowanie (tekst zamieszczamy poniżej).

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 05.06.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. ds. Produkcji.
     Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 23 czerwca 2014. Otwarcie zgłoszeń i rozmowy kwalifikacyjne nastąpią 27 czerwca 2014 r.

czytaj więcej
 


Zmiany kadrowe 04.06.2014

Zarząd Kompanii Węglowej odwołał Jana Stokłosę z funkcji dyrektora kopalni „Piekary” oraz Janusza Wierzbika z funkcji dyrektora ds. produkcji tej kopalni.
Zarząd powołał Andrzeja Gawendę na stanowisku p.o. dyrektora ds. produkcji – kierownika ruchu zakładu górniczego kopalni „Piekary”.

 


Rezygnacja wiceprezesa Marka Uszko 30.05.2014

W związku ze złożoną 23 maja 2014 roku ze skutkiem na 30 czerwiec 2014 roku rezygnacją Marka Uszko z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej, Rada Nadzorcza spółki 30 maja 2014 roku podjęła decyzję o ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Kompanii ds. produkcji.

 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 28.05.2014

Trafia do Was kolejne, 60. już wydanie Waszego miesięcznika. Jak zawsze staramy się zaprezentować Wam ciekawe informacje o tym, co dzieje się w Kompanii Węglowej. Tym razem dominującym tematem jest bezpieczeństwo pracy. Piszemy o niepokojących statystykach wypadkowych, dotyczących przede wszystkim pracowników z krótkim stażem, pokazujemy też natychmiastową reakcję służb bhp na to zjawisko.

czytaj więcej
 


Musimy sprostać konkurencji! 09.05.2014

– Do 2012 roku byłem prezesem najlepszej spółki węglowej  w kraju, LW Bogdanka, a teraz jestem szefem  najgorszej z nich – powiedział 9 maja podczas  panelu dyskusyjnego w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Mirosław Taras, prezes Zarządu Kompanii Węglowej. – Mam jednak nadzieje, że ostatni będą pierwszymi. Wierzę w sukces.

czytaj więcej
 


Sprzedać węgiel ze zwałów! (WIDEO) 06.05.2014

Zarząd Kompanii Węglowej spotkał się 6 maja 2014 r. z dziennikarzami. Prezes Mirosław Taras zapowiedział, że będzie się spotykał z mediami regularnie i informował o sytuacji w spółce.

czytaj więcej
 


Nowy Zarząd rozpoczął pracę 30.04.2014

W siedzibie centrali Kompanii Węglowej w Katowicach 30 kwietnia rozpoczął pracę nowy zarząd spółki IX kadencji z prezesem Mirosławem Tarasem na czele. Profesor Marian Turek, przewodniczący Rady Nadzorczej Kompanii wręczył członkom Zarządu akty potwierdzające ich powołanie na te stanowiska.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 28.04.2014

Rada Nadzorcza wybrała nowy zarząd naszej spółki i to jest z pewnością najważniejsza informacja w tym numerze Waszego miesięcznika. Piszemy także o codziennych troskach i problemach Kompanii Węglowej, a tych ostatnio mamy niestety wiele. Obok spraw trudnych i niepokojących są na szczęście tematy krzepiące, pokazujące, że życie naszej firmy toczy się dalej, mimo kryzysowej  sytuacji.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 26.04.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej w dniach 25 i 26 kwietnia  2014 roku przeprowadziła  w Katowicach rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska członków Zarządu spółki IX kadencji.

czytaj więcej
 


Zmiany kadrowe w Kompanii Węglowej 24.04.2014

Zarząd Kompanii Węglowej odwołał 24 kwietnia 2014 roku ze stanowiska dyr. kopalni Brzeszcze Janusza Adamowicza, mianując na to stanowisko dotychczasowego dyrektora ds. produkcji tej kopalni - Piotra Śleziaka. Dyrektorem ds. produkcji został Artur Zemlik.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu Kompanii Węglowej 17.04.2014

Zarząd Kompanii Węglowej uwzględniając aktualną sytuację rynkową, skutkującą pogłębiającymi się trudnościami w sprzedaży węgla energetycznego, podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia, tzw. przestój ekonomiczny, w okresie 28.04 do 5.05 (4 dni robocze) w niektórych kopalniach spółki.

czytaj więcej
 


Kompania sprzedaje kopalnie ,,Knurów – Szczygłowice'' 11.04.2014

Zarządy Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisały 10 kwietnia 2014 roku w Katowicach umowę przedwstępną sprzedaży kopalni „Knurów – Szczygłowice”. Cena transakcji zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa wyniosła 1.490.000.000 zł.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 28.03.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. po dokonaniu kontroli zgłoszeń na stanowiska członków Zarządu Kompanii Węglowej S.A. IX kadencji, podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydatów do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 25.03.2014

Drodzy Czytelnicy!
Mimo trudnego okresu, jaki przeżywa bez wątpienia nasza spółka pokazaliśmy, że potrafimy rywalizować z innymi koncernami węglowymi. Dowodem na to są wyniki konkursu Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w których kopalnie Kompanii zajęły czołowe miejsca. Najważniejszy jest fakt, że nie zatraciliśmy proporcji w ocenie wartości. Na szczycie tego systemu stale stoi bezpieczeństwo pracy i żaden kryzys nie może tej hierarchii zmienić.

czytaj więcej
 


Posiedzenia Zespołów Porozumiewawczych w Knurowie i Bieruniu 14.04.2014

Ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących w zlewni potoku Szczygłowickiego była jednym z najważniejszych tematów obrad ostatniego Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji górniczej pod Knurowem. Podczas spotkania szczegółowo omówiono pierwszy etap przedsięwzięcia - budowę nowego mostu-przepustu na rzece Bierawce.

czytaj więcej
 


Lepiej niż rok temu 17.03.2014

Kompanii Węglowej udało się utrzymać spadkowy trend wypadków przy pracy, których w 2013 roku było mniej niż rok wcześniej. Wciąż największym problemem są wypadki wśród górników z najmniejszym stażem pracy. Tendencja w tej grupie zawodowej niestety nie maleje.

czytaj więcej
 


Obradował Zespół Porozumiewawczy… 27.03.2014

W 2013 r. Kompania Węglowa naprawiła szkody górnicze w Rydułtowach, Radlinie, Pszowie, Rybniku, Wodzisławiu Śl. i Gaszowicach na łączną kwotę prawie 33,8 mln zł.

czytaj więcej
 


Konkurs na członków zarządu Kompanii 05.03.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu Kompanii Węglowej oraz wiceprezesów – ds. ekonomiki i finansów, ds. sprzedaży i marketingu, ds. produkcji, ds. pracy, ds. restrukturyzacji i rozwoju.
     Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 25 marca 2014. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 26 marca 2014 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi odbędą się 25 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej