Aktualności :

Sebastian Kuchcik z kopalni „Chwałowice” wygrał konkurs bhp „Pracuję bezpiecznie” 19.11.2015

XII finał konkursu bhp „Pracuję bezpiecznie” wygrał Sebastian Kuchcik z kopalni „Chwałowice”. Zwycięzca pracuje w górnictwie od 13 lat. Jest elektromonterem i ratownikiem górniczym. W konkursie startował po raz drugi. W ubiegłym roku dotarł do półfinału.

czytaj więcej
 


Nowy prezes Kompanijnego Ośrodka Szkolenia 19.11.2015

Rada Nadzorcza Kompanijnego Ośrodka Szkolenia w Knurowie, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, powołała na stanowisko prezesa KOS-u Pana Pawła Kopijera, który obejmie swoją funkcję  z  dniem 20 listopada 2015 roku. Do konkursu na stanowisko prezesa KOS-u zgłosiło się 10 kandydatów. Ośrodek Szkolenia to spółka, której 100 procentowym właścicielem jest Kompania Węglowa S.A. KOS prowadzi szeroką działalność szkoleniową, nie ograniczając się jedynie do przemysłu wydobywczego. Oprócz szkoleń górniczych, firma przeprowadza także szkolenia budowlane oraz specjalistyczne.

czytaj więcej
 


Komunikat w sprawie finansowania KW 18.11.2015

Zarząd Kompanii Węglowej informuje, że rozmowy na temat finansowania KW są na bardzo zaawansowanym etapie i zostaną zakończone do początku grudnia br. Oznacza to, że spółka uzyska finansowanie na najbliższe miesiące, niezbędne do uregulowania zobowiązań m. in. wynagrodzeń i Barbórki. Uzyskanie finansowania pozwoli spółce funkcjonować do czasu wdrożenia docelowego modelu finansowania i działalności Kompanii Węglowej.

 


Zmiany personalne w kopalniach Kompanii Węglowej 10.11.2015

Zarząd Kompanii Węglowej zdecydował o zmianie na stanowisku dyrektora kopalni Piast. Dotychczasowego dyrektora Pana Jacka Kudelę zastąpił Pan Krzysztof Setlak dotychczasowy dyrektor do spraw produkcji kopalni Ziemowit.

czytaj więcej
 


Znamy finalistów konkursu „Pracuję bezpiecznie” 05.11.2015

Wyłoniono dziesięciu najlepszych uczestników konkursu „Pracuję bezpiecznie”. W półfinałowej rozgrywce, którą przeprowadzono 4 listopada 2015 r. w kopalni „Sośnica” wzięło udział 51 zawodników.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 30.10.2015

 

czytaj więcej
 


Rezygnacja prezesa zarządu Kompanii Węglowej 26.10.2015

23 października br., Krzysztof Sędzikowski, sprawujący funkcję prezesa zarządu Kompanii Węglowej, złożył  rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 grudnia 2015 r.

czytaj więcej
 


Wypadek śmiertelny w KWK Piast 23.10.2015

22 października br. w kopalni „Piast” doszło do śmiertelnego wypadku, któremu uległ 36-letni górnik, zatrudniony w kopalni od 2008 roku.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 09.10.2015

 

czytaj więcej
 


List Prezesa Zarządu do Załogi 08.10.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną
nr 12 - list Prezesa  Zarządu Krzysztofa Sędzikowskiego  do pracowników.

czytaj więcej
 


Zmiany personalne w kopalniach Kompanii Węglowej 07.10.2015

Zarząd Kompanii Węglowej zdecydował o zmianie na stanowisku dyrektora kopalni Halemba-Wirek. Dotychczasowego dyrektora Pana Wojciecha Szymiczka, zastąpił Pan Michał Piecha, dotychczasowy dyrektor do spraw produkcji kopalni Bielszowice. Jednocześnie zarząd Kompanii Węglowej wyraził podziękowanie Panu Wojciechowi Szymiczkowi za długoletnią i pełną osobistego zaangażowania pracę.

czytaj więcej
 


Wyjaśnienie w sprawie zapadliska w Jankowicach 07.10.2015

W związku z nieścisłymi informacjami jakie pojawiły się na temat zapadliska, które powstało na jednej z działek budowalnych w Jankowicach koło Rybnika, Kompania Węglowa wyjaśnia, że na obecnym etapie nie ma dowodów na to, iż za powstanie zapadliska odpowiada kopalnia Jankowice. Trwa wyjaśnienie sprawy przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. W ramach dobrej współpracy z gminą Świerklany oraz społecznością lokalną, kopalnia Jankowice deklaruje jednak, że udzieli pomocy w jak najszybszym zasypaniu powstałego zapadliska.

czytaj więcej
 


Nagrody w prestiżowym konkursie BHP dla Kompanii Węglowej 02.10.2015

Zakończyła się 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Nadesłano łącznie 83 wnioski konkursowe. Wśród nagrodzonych w tym prestiżowym konkursie znalazły się zespoły autorskie z Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Wstrząsy pod kontrolą 28.09.2015

Eksploatacji pokładów węgla prowadzonej przez kopalnię Ziemowit towarzyszą wstrząsy górotworu wywoływane załamywaniem się grubych zwięzłych warstw skalnych w wyniku wybierania warstw węgla na znacznej – kilkusetmetrowej głębokości pod powierzchnią terenu.

czytaj więcej
 


List Prezesa Zarządu do Załogi 25.09.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną nr 11 - list Prezesa  Zarządu Krzysztofa Sędzikowskiego  do pracowników.

czytaj więcej
 


Wypadek śmiertelny w KWK Bielszowice 14.09.2015

12 września br. w kopalni „Bielszowice” doszło do śmiertelnego wypadku, któremu uległ 32-letni górnik, zatrudniony w kopalni od 2007 roku.

czytaj więcej
 


Koncepcja Nowej KW bardzo realna 27.08.2015

Założenia zawarte w biznesplanie Nowej KW, zakładające m. in. zwiększenie wydobycia węgla koksowego oraz obniżenie kosztów wydobycia są realne i konsekwentnie realizowane.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 06.08.2015

 

czytaj więcej
 


Wstrząs w kopalni Piast 04.08.2015

W dniu 3.08.2015r. o godzinie 1804 w partii II pokładu 209, w trakcie drążenia wyrobiska chodnikowego przy pomocy kombajnu AM-50 zaistniał wstrząs górotworu o energii 1x106J zlokalizowany w odległości około 160m na południowy - zachód od czoła drążonego chodnika odstawczego 1559 w drugiej (przyspągowej) warstwie tego pokładu. W wyniku wstrząsu sześciu pracowników zatrudnionych przy drążeniu wyrobiska uległo wypadkom powodującym czasową niezdolność do pracy. Po wyjeździe na powierzchnię, pracownicy zostali przewiezieni do szpitali w Tychach i Oświęcimiu. Jeden z górników pozostał na obserwacji w szpitalu, pozostali górncy po przeprowadzeniu badań zostali wypisani do domów.

czytaj więcej
 


Potwierdzenie zasad na jakich pracownicy KW wejdą do Nowej Kompanii Węglowej 29.07.2015

Zarządy Kompanii Węglowej i Węglokoksu Rybnickiego Okręgu Wydobywczego podpisały 17 lipca 2015 roku porozumienie będące konsekwencją Porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy stroną rządową, a organizacjami związków zawodowych.

czytaj więcej
 


Wstrząs górotworu w kopalni „Halemba-Wirek” 23.07.2015

W dniu 22 lipca 2015 roku o godz. 1951 w KWK „Halemba - Wirek”, miał miejsce wypadek zbiorowy spowodowany wstrząsem górotworu. Wypadek zaistniał w rejonie drążonego chodnika wentylacyjnego 2 w pokładzie 504 na poziomie 1030m zaliczonego do IV kategorii zagrożenia metanowego i III stopnia zagrożenia tąpaniami.

czytaj więcej
 


Podziękowania za udział w akcji ratowniczej na kopalniach Bielszowice i Sośnica 23.07.2015

Zakończono akcję gaszenia pożaru endogenicznego w Kopalni Bielszowice oraz pożaru związanego z zapaleniem metanu w Kopalni Sośnica.

czytaj więcej
 


Na drodze do Nowej Kompanii 16.07.2015

Przyjęte w biznes planie założenia na ten rok były ambitne, ale  są możliwe do realizacji – stwierdził Krzysztof Sędzikowski, prezes Zarządu  Kompanii Węglowej podczas konferencji prasowej zorganizowanej 16 lipca w siedzibie spółki w Katowicach. –  Dowodzi tego wynik EBITDA za pierwsze półrocze tego roku, który wyniósł 240,4 mln zł i jest wyższy od zaplanowanego o 21 ml zł. Jednocześnie prezes Sędzikowski stanowczo stwierdził, że Nowa Kompania Węglowa  musi powstać do końca sierpnia, bo w innym wypadku nie będzie ani nowej, ani starej Kompanii. Prowadzone są intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, ale o ich rezultatach trudno mówić publicznie, gdyż obowiązuje klauzula poufności. Wiadomo, że Kompania udostępniła im wszystkie możliwe materiały pozwalające na podjęcie decyzji .

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 06.07.2015

Prezentujemy najnowszy numer miesięcznika „Kompania Węglowa”, a w nim interesujące artykuły poświęcone Śląskowi, górnictwu, a przede wszystkim naszej firmie. Zachęcamy do lektury!

czytaj więcej
 


Skarga na Kompanię oddalona 30.06.2015

Polityka cenowa Kompanii Węglowej nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję. Spółka nie posiada pozycji dominującej na rynku, który ma wymiar co najmniej europejski, a stosowane przez nią stawki są wynikiem strategii rynkowej w czasie kryzysu. - to najważniejsze wnioski z analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przeprowadzonej po skardze spółki Lubelski Węgiel Bogdanka.

czytaj więcej
 


Posiedzenie komisji BHP 19.06.2015

Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kompanii Węglowej S.A. 19 czerwca 2015 r. omówiono m.in. statystykę wypadkowości i chorób zawodowych w Oddziałach Kompanii Węglowej S.A. za pięć miesięcy 2015 roku.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa odpowiada Bogdance 03.06.2015

Kompania Węglowa jest zaskoczona stanowiskiem LW Bogdanka, która zwróciła się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania w sprawie stosowania przez KW niedozwolonych praktyk rynkowych. Obecna sytuacja jest spowodowana dramatycznym kryzysem na rynku węgla, którego skutki do tej pory – ze względu na dużą skalę działalności oraz trudne warunki geologiczne występujące w śląskich kopalniach - w największym stopniu odczuwała Kompania Węglowa. 

czytaj więcej
 


Wyjaśniamy wątpliwości w sprawie Kodeksu Etyki 03.06.2015

 

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 02.06.2015

Prezentujemy nowy numer Waszego miesięcznika „Kompania Węglowa”, a w nim najnowsze informacje dotyczące przekształceń w naszej firmie, ciekawe rozmowy, artykuły i zdjęcia. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w numerze coś interesującego…

czytaj więcej
 


Śmiertelny wypadek w KWK Ziemowit 25.05.2015

22 maja br. w KWK „Ziemowit” doszło do śmiertelnego wypadku, któremu uległ 27 letni górnik, zatrudniony w kopalni od 2012 roku. Poszkodowany pracował w trzyosobowej brygadzie, która wykonywała prace przygotowawcze w miejscu prowadzenia rabunku obudowy chodnikowej w wyrobisku 268a. W czasie wykonywania tych czynności w wyniku opadu skał stropowych doszło do przewrócenia się stojaka drewnianego zabudowanego pod odrzwiami obudowy. Przewracający się stojak uderzył poszkodowanego w głowę w wyniku czego doznał on rozległego urazu czaszki wraz z urazem mózgu w konsekwencji czego o godzinie 12:30 lekarz stwierdził zgon.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa poprawia efektywność 12.05.2015

Kompania Węglowa zakończyła sprzedaż nierentownych aktywów, a także rozpoczęła wdrażanie działań poprawiających efektywność swoich kopalń – poinformował 12 maja na konferencji prasowej w Katowicach prezes spółki, Krzysztof Sędzikowski. Po I kwartale widoczne są już pierwsze efekty zmian: spółka odnotowała dodatni wynik EBITDA i prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy obejmą udziały w nowej Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Pracujemy bezpiecznie 14.05.2015

Wyniki prowadzonego w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej audytu stanowiskowego były jednym z tematów spotkania kierownictwa KWSA z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy, które odbyło się 14 maja br.

czytaj więcej
 


Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży kopalń Bobrek i Piekary 08.05.2015

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu Kraj, spółki zależnej Węglokoks S.A., podpisały w piątek 8 maja br. ostateczną umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) oraz kopalnia Piekary.

czytaj więcej
 


Brzeszcze przechodzą do SRK 04.05.2015

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały w poniedziałek 4 maja br. umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Brzeszcze.

czytaj więcej
 


Ruszył proces przekazywania kopalń do SRK 30.04.2015

   W czwartek 30 kwietnia br., zarządy Kompanii Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały notarialną umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Makoszowy (powstała w wyniku podziału KWK Sośnica-Makoszowy). Umowa została zawarta na podstawie znowelizowanej 22 stycznia br. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Podpisanie umowy jest także kolejnym etapem realizacji rządowego programu naprawy górnictwa, w tym porozumień zawartych 17 stycznia br. pomiędzy stroną rządową, a organizacjami związkowymi.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 30.04.2015

Ukazał się kolejny numer miesięcznika „Kompania Węglowa”. Być może jest to jedno z ostatnich wydań w tej formie. Część naszych Czytelników, pracujących w kopalniach, które nie wejdą w skład nowej firmy pewnie nie będzie już miała okazji sięgnąć po miesięcznik. Pozostali – mam nadzieję – będą z nami także po przekształceniach. Zanim jednak do tego dojdzie przedstawiamy na łamach tematy, którymi żyją górnicze załogi.

czytaj więcej
 


Kierunek - "Nowa Kompania" 22.04.2015

Kompania - konkurencyjna, efektywna i zyskowna

- Ogromne wyzwania stoją przed górnictwem węgla kamiennego – powiedział Wojciech Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa na odbywającym się Katowicach Europejskim Kongresie Gospodarczym. – To co rząd zrobił dotychczas jest ewenementem na skalę światową, gdyż zajął się ważnym problemem, ale dotyczącym jednak jednego przedsiębiorstwa. Górnictwo nie zostało zreformowane przez wiele lat. Obecna sytuacja branży jest skomplikowana i bardzo trudna. Sytuacja w Polsce to także efekt załamania rynku węgla nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie, i w świecie.

czytaj więcej
 


Podpisanie umowy przedwstępnej 09.04.2015

     Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu Kraj, spółki zależnej Węglokoks S.A., podpisały w czwartek 9 kwietnia br. przedwstępną umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) oraz kopalnia Piekary. Strony zamierzają sfinalizować transakcję do końca kwietnia br.

czytaj więcej
 


Stworzymy konkurencyjną firmę 01.04.2015

Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury najnowszego biuletynu informacyjnego przygotowanego przez Biuro Komunikacji. W nim wywiad z Krzysztofem Sędzikowskim, prezesem Kompanii Węglowej, w którym mówi m. in. jak wygląda obecna sytuacja Kompanii Węglowej oraz jakie wyzwania czekają nas w najbliższym czasie.

czytaj więcej
 


Media o nas 31.03.2015

Informujemy, że na stronie internetowej Kompanii Węglowej w zakładce Centrum Prasowe uruchomiliśmy dział „Media o nas”.

czytaj więcej
 


Tanio wydobywać węgiel i sprzedawać z zyskiem – wywiad Prezesa Krzysztofa Sędzikowskiego dla portalu górniczego nettg.pl 30.03.2015

 

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 30.03.2015

Prezentujemy nowy, 69 już numer miesięcznika „Kompania Węglowa”.
W numerze proponujemy lekturę podsumowania konkursu „Bezpieczna Kopalnia” Szkoły Eksploatacji Podziemnej, gdzie nasza spółka odnotowała spory sukces. Zachęcamy także do zapoznania się z sytuacją w kopalniach „Bolesław Śmiały” i „Sośnica-Makoszowy”. Jak co miesiąc prezentujemy najciekawsze impulsy innowacyjności.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w Gdańsku punkt sprzedaży węgla opałowego 16.03.2015

Kompania Węglowa S.A. uruchomiła w Gdańsku punkt sprzedaży węgla opałowego o sprawdzonej, wysokiej jakości, w cenach jak na naszych kopalniach. Zapraszamy do zakupów klientów indywidualnych i hurtowych.

czytaj więcej
 


Wspólna akcja informacyjna ZUS, Kompanii Węglowej S.A oraz Trybuny Górniczej pod tytułem: Emerytury Górnicze 12.03.2015

Kompania Węglowa S.A, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Trybuna Górnicza  rozpoczynają akcję informacyjną pod hasłem: Emerytury górnicze.

czytaj więcej
 


„Nowa Kompania Węglowa” rentowna w 2017 r. 02.03.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej pozytywnie zaopiniowała biznesplan będący podstawą funkcjonowania 11 kopalń w ramach tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Nowa spółka osiągnie w 2017 r. zysk EBITDA na poziomie ponad 2 mld zł przy sprzedaży ponad 28 mln ton węgla rocznie. Zmiana modelu działania i optymalizacja kosztów pozwoli także spłacać zobowiązania obecnej KW, która w samym 2014 r. wygenerowała 2,4 mld PLN straty gotówkowej.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa sprzedaje węgiel po cenach rynkowych 27.02.2015

Wszystkie transakcje, które zawarliśmy z naszymi kontrahentami są rynkowe. Kompania Węglowa konsekwentnie realizuje w ten sposób program naprawczy. Jednym z jego elementów jest aktywna polityka handlowa oraz sprzedaż części zapasów znajdujących się na zwałach. Ich dalsze utrzymywanie na obecnym poziomie, w przypadku braku płynności, byłoby niedopuszczalne i postawiłoby Kompanię Węglową przed groźbą upadłości. Zawierając rynkowe transakcje na sprzedaż węgla zarząd KW kierował się odpowiedzialnością za firmę oraz troską o kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy.

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 24.02.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczany broszurę nr 7, w której zawarte są ostatnio zadawane przez załogę pytania oraz odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury.

czytaj więcej
 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 16.02.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy broszurę nr 6 – która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przesyłane na adres: pytania@kwsa.pl.

czytaj więcej
 


Nowi wiceprezesi Kompanii Węglowej 09.02.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A na posiedzeniu, które odbyło się 9 lutego 2015 roku w Katowicach rozstrzygnęła konkursy na stanowiska dwóch wiceprezesów KW SA. Na stanowisko wiceprezesa do spraw pracy z dniem 9 lutego 2015 roku powołany został pan Przemysław Walczak. Na stanowisko wiceprezesa do spraw produkcji z dniem 10 lutego 2015 roku powołany został pan Andrzej Tor. Rada Nadzorcza zakończyła postępowanie na stanowisko wiceprezesa do spraw ekonomiki i finansów bez wyłonienia kandydata na członka zarządu.

czytaj więcej
 


Podpisanie umowy przedwstępnej 09.02.2015

Zarządy spółek Kompania Węglowa S.A. oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółki zależnej Węglokoks S.A., podpisały w poniedziałek 9 lutego br. przedwstępną warunkową umowę sprzedaży tzw. czterech zorganizowanych części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej, wśród których znalazły się KWK Rydułtowy-Anna, KWK Marcel, KWK Jankowice oraz KWK Chwałowice.

czytaj więcej