Aktualności :

Formalne zakończenie konsultacji 19.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A. informuje, iż wystosował do działających w spółce organizacji związkowych zaproszenie do rozmów konsultacyjnych w dn. 19 września 2014 r. dotyczących „Programu naprawczego KW S.A. na lata 2014 -2020”. W odpowiedzi, uzyskał oświadczenie, działającego w imieniu organizacji związkowych, Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego o odrzuceniu zaproszenia oraz podtrzymujące stanowisko Sztabu uznające konsultacje za zerwane.

czytaj więcej
 


Nowe ceny Retopalu z KWK „Piast” 18.09.2014

Biuro Sprzedaży Węgla Opałowego Kompanii Węglowej S.A informuje, że od 1 października 2014 r. podwyższone zostaną w KWK "Piast" ceny Retopalu luzem o 5 proc. oraz Retopalu workowanego o 6,6 proc.

czytaj więcej
 


Zerwanie konsultacji dotyczących planu naprawczego Kompanii 16.09.2014

Zarząd Kompani Węglowej ze zdumieniem przyjmuje stanowisko Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii Węglowej, zrzeszającego 13 organizacji związkowych, o zerwaniu przez stronę społeczną konsultacji dotyczących planu naprawczego spółki.

czytaj więcej
 


Zarząd rozmawia ze związkami zawodowymi 10.09.2014

We wtorek, 9 września 2014 r. w siedzibie Kompanii Węglowej, odbyło się spotkanie konsultacyjne Zarządu Spółki z przedstawicielami związków zawodowych, dotyczące „Planu naprawczego KW S.A. na lata 2014 – 2020”. Stronie społecznej przekazany został projekt jednolitego tekstu w/w dokumentu. Władze spółki, szanując  zasady partnerstwa w dialogu społecznym, przystały na wniosek związków zawodowych, by potraktować to jako formalne rozpoczęcie procesu konsultacji.  Podstawowe założenia Planu nie uległy zmianie. Strony uzgodnią w najbliższych dniach termin kolejnego spotkania konsultacyjnego.

czytaj więcej
 


Podrożeją wybrane grupy produktów 04.09.2014

Kompania Węglowa S.A. informuje o kolejnych zmianach cen wybranej grupy swoich produktów. Od dnia 15 września 2014 r. o 4% podrożeje flotokoncentrat z Kopalni Węgla Kamiennego „Marcel” oraz o 13% wzrośnie cena mułu z KWK „Rydułtowy – Anna.”

czytaj więcej
 


Konsultacje społeczne Planu naprawczego KW S.A. 02.09.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A.  rozpoczął konsultacje społeczne  dotyczące wdrożenia „Planu naprawczego spółki na lata 2014-2020”. 2 września 2014 r. w siedzibie Kompanii w Katowicach odbyło się spotkanie Zarządu spółki w tej sprawie z przedstawicielami związków zawodowych. Dyskusja trwała kilka godzin. Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi zaplanowano na 9 września, zaś spotkanie z przedstawicielami Rady Pracowników  odbędzie się pod koniec września.

czytaj więcej
 


ABW prowadziła czynności procesowe w KW S.A. 26.08.2014

26 sierpnia 2014, od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze ABW prowadzili czynności procesowe, w siedzibie spółki oraz jej oddziale KWK Brzeszcze, związane z postępowaniem prowadzonym przez Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

czytaj więcej
 


Wzrost cen paliw kwalifikowanych 14.08.2014

Kompania Węglowa S.A. informuje, iż od dnia 1 września 2014 r. ceny paliw kwalifikowanych oferowanych przez spółkę wzrosną o 1 %.

 


Zarząd KW S.A. będzie chronił miejsca pracy 08.08.2014

Kompania opracowała Plan naprawczy
Kompania Węglowa S.A. przygotowała i przekazała organom właścicielskim założenia Planu naprawczego na lata 2014 - 2020. Podstawowym celem restrukturyzacji jest uzyskanie płynności finansowej i odbudowa kapitału własnego Kompanii do 2016 roku oraz budowa wartości spółki, poprzez wzrost efektywności w latach 2017 - 2020.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 01.08.2014

W wakacyjnym numerze wiele tematów produkcyjnych – ruszyła nowa ściana w „Marcelu”, wznawiamy produkcję paliwa ekologicznego w „Bobrku”. Polecam szczególnie rozmowę miesiąca – tym razem z dr.hab. inż. Krzysztofem Cybulskim, dyrektorem Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Publikujemy także pierwsze efekty wakacyjnego konkursu fotograficznego. Mam nadzieję, że Autorzy będą mieć satysfakcję.

czytaj więcej
 


Kompania sfinalizowała transakcję z JSW 01.08.2014

Kompania Węglowa sfinalizowała transakcję zbycia wydzielonej części przedsiębiorstwa, kopalni Knurów – Szczygłowice na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Wartość transakcji to 1,49 mld złotych. Umowa w tej sprawie została podpisana przez zarządy obu spółek w dniu 31 lipca 2014 r.  Środki uzyskane ze sprzedaży, Kompania przeznaczy na bieżącą działalność.

 


Kompania z Mitsui zbudują elektrownię Czeczott 23.07.2014

Zarząd Kompanii Węglowej informuje, iż w dn. 23 lipca br. podpisana została z japońskim koncernem Mitsui Umowa O Wspólnym Rozwoju Projektu Budowy Elektrowni Czeczott w miejscowości Wola. Porozumienie przewiduje trzy fazy realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 07.07.2014

Konieczne oszczędności nie ominęły naszej redakcji. Kredowa gazeta „na bogato” zderzyła się z trudną rzeczywistością i musi, przynajmniej na jakiś czas, zmienić image. Chcąc jednak zrekompensować zmianę papieru Czytelnikom przyzwyczajonym do dotychczasowego wydania, postanowiliśmy poddać miesięcznik gruntownemu liftingowi. Proponujemy nową, odświeżoną i – mamy nadzieję – bardziej atrakcyjną szatę graficzną. Bez zmian pozostają format, objętość i większość rubryk. Wasza gazeta nadal ukazywać się będzie co miesiąc.

czytaj więcej
 


KW S.A. - otwarta droga do Umowy z obligatariuszami 03.07.2014

Zarząd Kompanii Węglowej S.A.  informuje, iż podpisane zostało wstępne porozumienie z podmiotami – Gwarantami Programu Obligacji  w sprawie wykonywania zobowiązań spółki, rolowania obligacji oraz emisji obligacji nowej serii, związanej z planowaną przez Kompanię restrukturyzacją zadłużenia finansowego.

czytaj więcej
 


Zmiany w składzie zarządu Kompanii Węglowej 27.06.2014

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej SA powołała z dniem 1 lipca 2014 r. pana Janusza Chmielewskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji.

czytaj więcej
 


Aukcje elektroniczne wznowione 27.06.2014

Informujemy, iż wznowiony został system sprzedaży poprzez funkcje Aukcji Elektronicznych. Szczegóły prowadzonych aukcji dostępne są na stronie głównej KW SA w zakładce Sprzedaż węgla/aukcje.

 


Pracujemy bezpieczniej 16.06.2014

Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kompanii Węglowej. Jak co miesiąc przedstawiono statystyki wypadkowe. Okazuje się, że pracujemy bezpieczniej.

czytaj więcej
 


Ratownicy z „Bobrka” znów najlepsi (WIDEO) 13.06.2014

Zastęp reprezentujący kopalnię „Bobrek-Centrum” Ruch Bobrek wygrał zawody drużyn ratowniczych Kompanii Węglowej, które odbyły się 13 czerwca br. na stadionie w Bytomiu-Miechowicach.

czytaj więcej
 


Zmiany kadrowe 16.06.2014

Zarząd Kompanii Węglowej powołał na stanowisko dyrektora kopalni Piekary, Andrzeja Maleszę.

 


Konferencja prasowa zarządu Kompanii Węglowej (WIDEO) 12.06.2014

Zarząd Kompanii Węglowej spotkał się 12 czerwca 2014 r. z dziennikarzami. W konferencji uczestniczyli Mirosław Taras, prezes zarządu oraz Michał Sobel, Marek Uszko i Piotr Rykala, wiceprezesi.

czytaj więcej
 


Można podpisywać porozumienie 06.06.2014

W związku z artykułami prasowymi, które ukazały się w „Dzienniku Zachodnim” „Premier przedstawi plan dla górnictwa” (5.06.2014, str. 4) oraz „Tusk ratuje kopalnie, a związkowcy „zwalniają” z pracy 2500 górników” (6.06.2014 r. str.9)  informujemy  pracowników Kompanii, że z powodu nierzetelności gazety podkreślonej tytułem na stronie pierwszej  „2500 ludzi z Kompanii Węglowej na bruk?”  rzecznik prasowy KW  SA Zbigniew Madej zwrócił się pismem z 5 czerwca tego roku do redaktora naczelnego „DZ” o sprostowanie (tekst zamieszczamy poniżej).

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 05.06.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. ds. Produkcji.
     Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 23 czerwca 2014. Otwarcie zgłoszeń i rozmowy kwalifikacyjne nastąpią 27 czerwca 2014 r.

czytaj więcej
 


Zmiany kadrowe 04.06.2014

Zarząd Kompanii Węglowej odwołał Jana Stokłosę z funkcji dyrektora kopalni „Piekary” oraz Janusza Wierzbika z funkcji dyrektora ds. produkcji tej kopalni.
Zarząd powołał Andrzeja Gawendę na stanowisku p.o. dyrektora ds. produkcji – kierownika ruchu zakładu górniczego kopalni „Piekary”.

 


Rezygnacja wiceprezesa Marka Uszko 30.05.2014

W związku ze złożoną 23 maja 2014 roku ze skutkiem na 30 czerwiec 2014 roku rezygnacją Marka Uszko z pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej, Rada Nadzorcza spółki 30 maja 2014 roku podjęła decyzję o ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Kompanii ds. produkcji.

 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 28.05.2014

Trafia do Was kolejne, 60. już wydanie Waszego miesięcznika. Jak zawsze staramy się zaprezentować Wam ciekawe informacje o tym, co dzieje się w Kompanii Węglowej. Tym razem dominującym tematem jest bezpieczeństwo pracy. Piszemy o niepokojących statystykach wypadkowych, dotyczących przede wszystkim pracowników z krótkim stażem, pokazujemy też natychmiastową reakcję służb bhp na to zjawisko.

czytaj więcej
 


Musimy sprostać konkurencji! 09.05.2014

– Do 2012 roku byłem prezesem najlepszej spółki węglowej  w kraju, LW Bogdanka, a teraz jestem szefem  najgorszej z nich – powiedział 9 maja podczas  panelu dyskusyjnego w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Mirosław Taras, prezes Zarządu Kompanii Węglowej. – Mam jednak nadzieje, że ostatni będą pierwszymi. Wierzę w sukces.

czytaj więcej
 


Sprzedać węgiel ze zwałów! (WIDEO) 06.05.2014

Zarząd Kompanii Węglowej spotkał się 6 maja 2014 r. z dziennikarzami. Prezes Mirosław Taras zapowiedział, że będzie się spotykał z mediami regularnie i informował o sytuacji w spółce.

czytaj więcej
 


Nowy Zarząd rozpoczął pracę 30.04.2014

W siedzibie centrali Kompanii Węglowej w Katowicach 30 kwietnia rozpoczął pracę nowy zarząd spółki IX kadencji z prezesem Mirosławem Tarasem na czele. Profesor Marian Turek, przewodniczący Rady Nadzorczej Kompanii wręczył członkom Zarządu akty potwierdzające ich powołanie na te stanowiska.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 28.04.2014

Rada Nadzorcza wybrała nowy zarząd naszej spółki i to jest z pewnością najważniejsza informacja w tym numerze Waszego miesięcznika. Piszemy także o codziennych troskach i problemach Kompanii Węglowej, a tych ostatnio mamy niestety wiele. Obok spraw trudnych i niepokojących są na szczęście tematy krzepiące, pokazujące, że życie naszej firmy toczy się dalej, mimo kryzysowej  sytuacji.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 26.04.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej w dniach 25 i 26 kwietnia  2014 roku przeprowadziła  w Katowicach rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska członków Zarządu spółki IX kadencji.

czytaj więcej
 


Zmiany kadrowe w Kompanii Węglowej 24.04.2014

Zarząd Kompanii Węglowej odwołał 24 kwietnia 2014 roku ze stanowiska dyr. kopalni Brzeszcze Janusza Adamowicza, mianując na to stanowisko dotychczasowego dyrektora ds. produkcji tej kopalni - Piotra Śleziaka. Dyrektorem ds. produkcji został Artur Zemlik.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu Kompanii Węglowej 17.04.2014

Zarząd Kompanii Węglowej uwzględniając aktualną sytuację rynkową, skutkującą pogłębiającymi się trudnościami w sprzedaży węgla energetycznego, podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia, tzw. przestój ekonomiczny, w okresie 28.04 do 5.05 (4 dni robocze) w niektórych kopalniach spółki.

czytaj więcej
 


Kompania sprzedaje kopalnie ,,Knurów – Szczygłowice'' 11.04.2014

Zarządy Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisały 10 kwietnia 2014 roku w Katowicach umowę przedwstępną sprzedaży kopalni „Knurów – Szczygłowice”. Cena transakcji zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa wyniosła 1.490.000.000 zł.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 28.03.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. po dokonaniu kontroli zgłoszeń na stanowiska członków Zarządu Kompanii Węglowej S.A. IX kadencji, podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydatów do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 25.03.2014

Drodzy Czytelnicy!
Mimo trudnego okresu, jaki przeżywa bez wątpienia nasza spółka pokazaliśmy, że potrafimy rywalizować z innymi koncernami węglowymi. Dowodem na to są wyniki konkursu Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w których kopalnie Kompanii zajęły czołowe miejsca. Najważniejszy jest fakt, że nie zatraciliśmy proporcji w ocenie wartości. Na szczycie tego systemu stale stoi bezpieczeństwo pracy i żaden kryzys nie może tej hierarchii zmienić.

czytaj więcej
 


Posiedzenia Zespołów Porozumiewawczych w Knurowie i Bieruniu 14.04.2014

Ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących w zlewni potoku Szczygłowickiego była jednym z najważniejszych tematów obrad ostatniego Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji górniczej pod Knurowem. Podczas spotkania szczegółowo omówiono pierwszy etap przedsięwzięcia - budowę nowego mostu-przepustu na rzece Bierawce.

czytaj więcej
 


Lepiej niż rok temu 17.03.2014

Kompanii Węglowej udało się utrzymać spadkowy trend wypadków przy pracy, których w 2013 roku było mniej niż rok wcześniej. Wciąż największym problemem są wypadki wśród górników z najmniejszym stażem pracy. Tendencja w tej grupie zawodowej niestety nie maleje.

czytaj więcej
 


Obradował Zespół Porozumiewawczy… 27.03.2014

W 2013 r. Kompania Węglowa naprawiła szkody górnicze w Rydułtowach, Radlinie, Pszowie, Rybniku, Wodzisławiu Śl. i Gaszowicach na łączną kwotę prawie 33,8 mln zł.

czytaj więcej
 


Konkurs na członków zarządu Kompanii 05.03.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu Kompanii Węglowej oraz wiceprezesów – ds. ekonomiki i finansów, ds. sprzedaży i marketingu, ds. produkcji, ds. pracy, ds. restrukturyzacji i rozwoju.
     Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 25 marca 2014. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 26 marca 2014 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi odbędą się 25 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 04.03.2014

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego miesięcznika, a w nim niezwykle ważne informacje o przyjęciu przez Radę Nadzorczą „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014-2020”. Porozumienie, które udało się osiągnąć po ponad stu godzinach negocjacji ze stroną społeczną, umożliwi zarządowi wdrożenie programu restrukturyzacji, który do 2020 roku ma przynieść w Kompanii Węglowej aż 1,2 mld zł  oszczędności.

czytaj więcej
 


Kompania liderem bezpieczeństwa! 28.02.2014

Kompania Węglowa zdominowała w tym roku konkurs na najbezpieczniejszą kopalnię 2013 roku zdobywając wszystkie najważniejsze wyróżnienia! Sukces odnieśliśmy także w kategorii kopalni roku, największego postępu oraz innowacyjności.

czytaj więcej
 


Przed nami trudne czasy… 25.02.2014

Pomimo kilku czarnych chmur, które zgromadziły się obecnie nad górnictwem, nie musimy wstydzić się dotychczasowych efektów restrukturyzacji branży. Kopalnie nadal mają przed sobą przyszłość, pod warunkiem, że poprawią efektywność  i będą elastycznie reagować na wymagania rynku – to wnioski płynące z Kongresu Węglowego zorganizowanego w wtorek w Katowicach przez Dziennik Gazetę Prawną. W dyskusji uczestniczył Piotr Rykala, wiceprezes Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Komunikat Zarządu Kompanii Węglowej 07.02.2014

Zarząd Kompanii Węglowej i zakładowe organizacje związków zawodowych podpisały 6 lutego 2014 r. w siedzibie spółki w Katowicach porozumienie kończące opiniowanie projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata
2014 – 2020”.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 03.02.2014

Rozpoczynamy kolejny rok pracy. Do Waszych rąk trafia najnowszy numer miesięcznika, a w nim przypomnienie najważniejszych wydarzeń roku minionego. Głównym materiałem jest relacja z konferencji prasowej, podczas której zarząd zaprezentował założenia programu restrukturyzacji naszej firmy. Jest to temat, do którego z pewnością wrócimy w kolejnych numerach miesięcznika „Kompania Węglowa”.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. 31.01.2014

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A. w dniu 31 stycznia 2014 roku w Katowicach była m.in. bieżąca sytuacja spółki oraz analiza przedstawionego przez Zarząd „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020” i „Planu Techniczno – Ekonomicznego na 2014 rok”.

      Problematyka ta będzie rozpatrywana na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 


Zarząd przyjął program restrukturyzacji 23.01.2014

Podczas konferencji prasowej, którą zorganizowano w czwartek w siedzibie Kompanii Węglowej, Marek Uszko wiceprezes zarządu poinformował dziennikarzy, że 23 stycznia zarząd w specjalnej uchwale przyjął projekt programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014-2020 oraz plan techniczno-ekonomiczny na 2014 rok. 24 stycznia dokument zostanie przesłany Radzie Nadzorczej spółki, która rozpatrzy go 31 stycznia.

czytaj więcej
 


Oświadczenie Zarządu Kompanii Węglowej 17.01.2014

Trwający od 29.11.2013 roku proces opiniowania projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020” pomiędzy Zarządem spółki a zakładowymi organizacjami związków zawodowych miał na celu wypracowanie porozumienia. W jego wyniku mogły ulec zmianie niektóre ważne elementy tego programu.  Strony znacznie zbliżyły swoje stanowiska, co umożliwiłoby zawarcie porozumienia.

czytaj więcej
 


W Sejmie o sytuacji Kompanii Węglowej 09.01.2014

Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej do spraw produkcji uczestniczył w czwartek 9 stycznia w obradach Nadzwyczajnej Komisji do spraw Energetyki i Surowców Energetycznych. Spotkanie było poświęcone polityce energetycznej Polski oraz planom restrukturyzacji sektora węglowego, w tym Kompanii Węglowej. W obradach wzięli także udział prezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego.

czytaj więcej
 


Starsi górnicy pracują ostrożniej 16.12.2013

Kompanii Węglowej udało się w tym roku utrzymać spadkowy trend wypadków przy pracy, których jest mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Bezpieczeństwo w kopalniach jest priorytetem spółki.

czytaj więcej
 


Samorządowcy poznali program naprawczy spółki 12.12.2013

- Mogę państwa uspokoić, że nie ma planów likwidacji kopalń. Przygotowujemy proces łączenia zakładów, który w obecnej sytuacji spółki jest niezbędny – powiedział Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej podczas spotkania z samorządowcami z gmin górniczych, które odbyło się 12 grudnia w siedzibie spółki w Katowicach.

czytaj więcej