Aktualności

Koncepcja Nowej KW bardzo realna
27.08.2015

Założenia zawarte w biznesplanie Nowej KW, zakładające m. in. zwiększenie wydobycia węgla koksowego oraz obniżenie kosztów wydobycia są realne i konsekwentnie realizowane.

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu
05.08.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za ekonomikę i finanse oraz Wiceprezesa Zarządu Odpowiedzialnego za restrukturyzację i rozwój.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa"
06.08.2015

 

czytaj więcej
 


Wstrząs w kopalni Piast
04.08.2015

W dniu 3.08.2015r. o godzinie 1804 w partii II pokładu 209, w trakcie drążenia wyrobiska chodnikowego przy pomocy kombajnu AM-50 zaistniał wstrząs górotworu o energii 1x106J zlokalizowany w odległości około 160m na południowy - zachód od czoła drążonego chodnika odstawczego 1559 w drugiej (przyspągowej) warstwie tego pokładu. W wyniku wstrząsu sześciu pracowników zatrudnionych przy drążeniu wyrobiska uległo wypadkom powodującym czasową niezdolność do pracy. Po wyjeździe na powierzchnię, pracownicy zostali przewiezieni do szpitali w Tychach i Oświęcimiu. Jeden z górników pozostał na obserwacji w szpitalu, pozostali górncy po przeprowadzeniu badań zostali wypisani do domów.

czytaj więcej
 


Potwierdzenie zasad na jakich pracownicy KW wejdą do Nowej Kompanii Węglowej
29.07.2015

Zarządy Kompanii Węglowej i Węglokoksu Rybnickiego Okręgu Wydobywczego podpisały 17 lipca 2015 roku porozumienie będące konsekwencją Porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy stroną rządową, a organizacjami związków zawodowych.

czytaj więcej
 


Wstrząs górotworu w kopalni „Halemba-Wirek”
23.07.2015

W dniu 22 lipca 2015 roku o godz. 1951 w KWK „Halemba - Wirek”, miał miejsce wypadek zbiorowy spowodowany wstrząsem górotworu. Wypadek zaistniał w rejonie drążonego chodnika wentylacyjnego 2 w pokładzie 504 na poziomie 1030m zaliczonego do IV kategorii zagrożenia metanowego i III stopnia zagrożenia tąpaniami.

czytaj więcej
 


Podziękowania za udział w akcji ratowniczej na kopalniach Bielszowice i Sośnica
23.07.2015

Zakończono akcję gaszenia pożaru endogenicznego w Kopalni Bielszowice oraz pożaru związanego z zapaleniem metanu w Kopalni Sośnica.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :

Brak strony.

Strona www1.kwsa.pl:86/5,,numery-telefonow,adresy-email.html?pozj=5 nie istnieje.