KW
 •  
  Ludzie
   
  55 tysięcy pracowników
 •  .
  Innowacyjność
   
  Miliard złotych rocznie na inwestycje
 •  
  Węgiel
   
  Wydobycie : 35 mln ton/rok
 •  
  Energetyka
   
  Energetyka : drugi filar KW S.A.
 •  
  Środowisko
   
  Zintegrowany System Zarządzania

 

Aktualności

Komunikat Zarządu Kompanii Węglowej 17.04.2014

Zarząd Kompanii Węglowej uwzględniając aktualną sytuację rynkową, skutkującą pogłębiającymi się trudnościami w sprzedaży węgla energetycznego, podjął decyzję o wstrzymaniu wydobycia, tzw. przestój ekonomiczny, w okresie 28.04 do 5.05 (4 dni robocze) w niektórych kopalniach spółki.

czytaj więcej
 


Kompania sprzedaje kopalnie „Knurów – Szczygłowice” 11.04.2014

Zarządy Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisały 10 kwietnia 2014 roku w Katowicach umowę przedwstępną sprzedaży kopalni „Knurów – Szczygłowice”. Cena transakcji zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa wyniosła 1.490.000.000 zł.

czytaj więcej
 


Komunikat Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej 28.03.2014

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. po dokonaniu kontroli zgłoszeń na stanowiska członków Zarządu Kompanii Węglowej S.A. IX kadencji, podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydatów do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

czytaj więcej
 


Nowy numer miesięcznika "Kompania Węglowa" 25.03.2014

Drodzy Czytelnicy!
Mimo trudnego okresu, jaki przeżywa bez wątpienia nasza spółka pokazaliśmy, że potrafimy rywalizować z innymi koncernami węglowymi. Dowodem na to są wyniki konkursu Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w których kopalnie Kompanii zajęły czołowe miejsca. Najważniejszy jest fakt, że nie zatraciliśmy proporcji w ocenie wartości. Na szczycie tego systemu stale stoi bezpieczeństwo pracy i żaden kryzys nie może tej hierarchii zmienić.

czytaj więcej
 


Posiedzenia Zespołów Porozumiewawczych w Knurowie i Bieruniu 14.04.2014

Ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących w zlewni potoku Szczygłowickiego była jednym z najważniejszych tematów obrad ostatniego Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji górniczej pod Knurowem. Podczas spotkania szczegółowo omówiono pierwszy etap przedsięwzięcia - budowę nowego mostu-przepustu na rzece Bierawce.

czytaj więcej
 


Lepiej niż rok temu 17.03.2014

Kompanii Węglowej udało się utrzymać spadkowy trend wypadków przy pracy, których w 2013 roku było mniej niż rok wcześniej. Wciąż największym problemem są wypadki wśród górników z najmniejszym stażem pracy. Tendencja w tej grupie zawodowej niestety nie maleje.

czytaj więcej
 


Obradował Zespół Porozumiewawczy… 27.03.2014

W 2013 r. Kompania Węglowa naprawiła szkody górnicze w Rydułtowach, Radlinie, Pszowie, Rybniku, Wodzisławiu Śl. i Gaszowicach na łączną kwotę prawie 33,8 mln zł.

czytaj więcej
 


RSS