Aktualności

Nagrody w prestiżowym konkursie BHP dla Kompanii Węglowej
02.10.2015

Zakończyła się 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Nadesłano łącznie 83 wnioski konkursowe. Wśród nagrodzonych w tym prestiżowym konkursie znalazły się zespoły autorskie z Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Wstrząsy pod kontrolą
28.09.2015

Eksploatacji pokładów węgla prowadzonej przez kopalnię Ziemowit towarzyszą wstrząsy górotworu wywoływane załamywaniem się grubych zwięzłych warstw skalnych w wyniku wybierania warstw węgla na znacznej – kilkusetmetrowej głębokości pod powierzchnią terenu.

czytaj więcej
 


List Prezesa Zarządu do Załogi
25.09.2015

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy broszurę informacyjną nr 11 - list Prezesa  Zarządu Krzysztofa Sędzikowskiego  do pracowników.

czytaj więcej
 


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu KW S.A.
17.09.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

czytaj więcej
 


Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta
18.09.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Kompanii Węglowej S.A. za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sporządzenia pisemnych opinii i raportów z przeprowadzonych badań

czytaj więcej
 


Wypadek śmiertelny w KWK Bielszowice
14.09.2015

12 września br. w kopalni „Bielszowice” doszło do śmiertelnego wypadku, któremu uległ 32-letni górnik, zatrudniony w kopalni od 2007 roku.

czytaj więcej
 


Koncepcja Nowej KW bardzo realna
27.08.2015

Założenia zawarte w biznesplanie Nowej KW, zakładające m. in. zwiększenie wydobycia węgla koksowego oraz obniżenie kosztów wydobycia są realne i konsekwentnie realizowane.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :