Aktualności

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesów Zarządu
21.01.2015

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Pracy.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa wprowadza zmodyfikowany plan naprawczy
19.01.2015

Zgodnie z zawartym 17 stycznia br. porozumieniem ze stroną społeczną do Nowej Kompanii Węglowej trafi 10 kopalń oraz część wydzielona z KWK Sośnica-Makoszowy. Proces ten rozpocznie się już w lutym. W przyszłym miesiącu zostaną także powołani nowi członkowie zarządu Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Oświadczenie w sprawie protestujących pracowników
19.01.2015

Oświadczenie prezesów Kompanii Węglowej o niewyciąganiu konsekwencji dyscyplinarnych i prawnych wobec protestujących pracowników Kompanii Węglowej.

czytaj więcej
 


Treść porozumień pomiędzy rządem a stroną związkową
19.01.2015

Pełna treść porozumień podpisanych 17 stycznia 2015 r., przez stronę rządową oraz górnicze związki zawodowe.

czytaj więcej
 


Oświadczenie Kompanii Węglowej
18.01.2015

Firma The Boston Consulting Group (BCG) rozpoczęła pracę dla Kompanii Węglowej S.A. jedynie w zakresie doradztwa finansowego związanego z opracowaniem koncepcji finansowania dla wybranej grupy aktywów wydobywczych KW S.A., tj. w zakresie opracowania struktury finansowania, określenia niezbędnego poziomu kapitału na ich stabilne funkcjonowanie i rozwój.

czytaj więcej
 


Oświadczenie
15.01.2015

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami o wysokości odpraw byłego Prezesa Spółki, działając w imieniu Kompanii Węglowej S.A. niniejszym  – w zakresie w jakim jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa dotyczącymi ochrony tajemnic ustawowo chronionych – oświadczam, iż wysokość odprawy, jaka została wypłacona panu Mirosławowi Tarasowi w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, nie przekroczyła wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia należnego na podstawie umowy.

czytaj więcej
 


Uniknąć złego scenariusza
08.01.2015

Przedstawiamy wywiad, jaki Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, udzielił redakcji „Gościa Niedzielnego”.

czytaj więcej
 


Kompania Węglowa S.A. - spółka, sprzedaż, media spółka sprzedaż media
Kompania Węglowa S.A.
    największy potencjał‚
        surowcowy i wydobywczy
           węgla kamiennego
              w Unii Europejskiej

       
Na skróty :